Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam ziet af van pilot flexstuderen

17 nov 2016 15:27 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat niet deelnemen aan een proef flexstuderen, waarbij een student gedurende een studiejaar slecht één of enkele vakken volgt en per vak betaalt. Het College van Bestuur van de HvA concludeert na een grondige interne afweging dat de specifieke vorm die de proef heeft aangenomen, niet aansluit op de organisatie van het onderwijs zoals dat op de HvA wordt aangeboden. “De HvA gaat echter wel volop door met de flexibilisering van het gehele HvA-onderwijsaanbod waarvoor nu al diverse pilots lopen”, aldus rector Huib de Jong van de HvA.

Combineren

Het idee van flexstuderen komt uit de koker van de Landelijke Studenten vakbond (Lsvb). Zij wil dat studenten met flexstuderen meer ruimte krijgen om studie op een passende wijze te combineren met bijvoorbeeld (bestuurs)werk, zorg of een bedrijf. De ministerraad stemde onlangs in met het plan waardoor hogescholen en universiteiten naar verwachting vanaf het studiejaar 2017-2018 kunnen experimenteren met flexstuderen.

Onderzoek

Bij de lancering van het plan, in december 2015, sprak de HvA zich positief uit over dit idee. Immers, flexibilisering van het onderwijs is voor de HvA een belangrijk thema uit haar instellingsplan. In het afgelopen jaar is daarom onderzocht of een pilot flexstuderen past in de manier waarop het onderwijs binnen de HvA is georganiseerd. Het onderzoek wijst uit dat dat binnen de randvoorwaarden van de pilot niet het geval is. Belangrijkste conclusie is dat de voltijdopleidingen van de HvA een programma hebben, waaruit je niet zomaar één vak of module kunt isoleren. Dit vooral vanwege de volgtijdelijkheid.

Hoge prioriteit

In plaats van de energie te richten op de pilot flexstuderen, gaat de HvA volop door met eigen al lopende programma’s om het HvA-onderwijs over de volle breedte te flexibiliseren. “Dat heeft bij ons de hoogste prioriteit”, zegt rector Huib de Jong. “Het gaat daarbij om het vergroten van de wendbaarheid van het onderwijs, waardoor er snel kan worden ingespeeld op de arbeidsmarkt en maatwerk kan worden geleverd aan studenten die verschillende leerbehoeftes hebben. De HvA heeft nu al een onderwijsaanbod met verschillende instap- en studieroutes waarbij studenten zelf kiezen hoe snel en via welke route ze willen doorstromen. Zo zijn er speciale trajecten voor topsporters, excellente studenten, Vwo’ers en studenten die willen doorstromen naar een academische master.”

Succesvol

Om het onderwijs nog flexibeler te krijgen loopt er nu een aantal projecten voor onderwijs op maat. Er zijn bijvoorbeeld pilots die zich richten op het vergroten van de mogelijkheden om te vertragen, te verdiepen of te versnellen. Studenten die meer vakken tegelijk aankunnen of die al beschikken over relevante kennis kunnen zo hun studie eerder afronden. Ook zijn er pilots om de keuzemogelijkheden (keuze uit leerroutes, vakken) te vergroten. Dergelijke vormen van flexibilisering sluiten aan bij de uitkomsten van een onderzoek onder HvA-studenten waarin hun behoefte aan flexibilisering werd gevraagd. ‘Versnellen’ en ‘je eigen vakkenpakket samenstellen’ waren favoriet. “Daarom geven wij nu de prioriteit aan de lopende pilots die de kans moeten krijgen om zich te bewijzen. Als ze succesvol blijken, kunnen we ze vervolgens verbreden naar andere HvA-opleidingen”, aldus De Jong.

De UvA werkt aan een plan om wel deel te nemen aan de pilot flexstuderen. Zie UvA.nl