Hogeschool van Amsterdam

HvA gaat Conradhuis niet bouwen

3 nov 2016 16:48 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) ziet definitief af van de realisatie van het Conradhuis. Hiertoe heeft het College van Bestuur van de HvA-UvA op 3 november besloten, mede gehoord het advies van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).

Het Conradhuis was het laatste gebouw dat op de Amstelcampus voorzien was. Uit een interne analyse blijkt dat de huidige huisvestingsportefeuille van de HvA voldoende ruimte biedt om studenten en medewerkers nu en in de toekomst adequaat te huisvesten. Door het Conradhuis niet te bouwen worden de financiële middelen van de HvA ook voor de langere termijn zo efficiënt mogelijk ingezet ten behoeve van onderwijs en onderzoek.

Onderdak

De afgelopen maanden is de bouw van het Conradhuis, gepland voor 2018 als laatste nieuwbouwpand op de Amstelcampus, heroverwogen en zijn in dat kader alternatieve scenario’s voor het huisvesten van studenten en medewerkers onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat ook zonder het Conradhuis de hogeschool alle onderdelen van de organisatie goed onderdak kan bieden. Uitgangspunt is en blijft daarbij om faculteiten en ondersteunende diensten zo optimaal mogelijk te huisvesten, maar tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan.

Om alle onderdelen van de organisatie goede huisvesting te kunnen bieden moet de bezettingsgraad van de huidige faculteitsgebouwen wel stijgen van de huidige 40% naar gemiddeld 60%. Dit is bij andere hogescholen nu al het geval. Om dat voor elkaar te krijgen moeten via optimalisering van de roosters alle uren van de dag en alle dagen van de week zo efficiënt mogelijk benut worden.

Huisvestingsplan

In het komend half jaar worden verschillende huisvestingsscenario’s verder uitgewerkt. Dat begint bij het ontwikkelen van een nieuwe huisvestingsstrategie, gebaseerd op het Instellingsplan 2015-2020 . Daaruit volgt een up-to-date huisvestingsplan waarin de huidige campusgedachte van de HvA fier overeind blijft, maar waar tegelijkertijd de uitgangspunten ‘effectief ruimtegebruik’, ‘wendbaar zijn en blijven’ en ‘niet meer eigen bezit dan nodig’ gelden.

Uiterlijk voor de zomer van 2017 weten studenten en medewerkers in welk(e) gebouw(en) ze blijven of komen te zitten. Ook zal dan duidelijk worden wanneer in de komende jaren eventuele verhuisbewegingen zullen plaatsvinden. Bij de definitieve keuze van de huisvesting worden alle relevante geledingen binnen de HvA nauw betrokken.

Een artist impression van het Conradhuis, dat nu niet gebouwd wordt