Hogeschool van Amsterdam

Ingrid Wakkee benoemd tot lector Ondernemerschap aan de HvA

26 mei 2016 13:00 | Afdeling Communicatie

Op 1 juni 2016 start Dr. Ingrid Wakkee als lector Ondernemerschap aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Ingrid Wakkee gaat leiding geven aan het nieuwe lectoraat Ondernemerschap met een focus op hoe ondernemers gedurende de verschillende fasen van het ondernemerschap door hun netwerk worden beïnvloed en hoe zij zelf hun netwerk beïnvloeden.

Ondernemers zijn een belangrijk onderdeel van het Amsterdamse straatbeeld en onontbeerlijk voor grootstedelijk ontwikkeling. Een toename in ‘ondernemingsdrang’ verhoogt tegelijkertijd ook de vraag naar expertise. Met het nieuwe lectoraat Ondernemerschap kan de HvA de expertise die zij al ontwikkeld heeft op dit gebied verder uitbreiden, zodat de ondernemers in spé die zij opleidt en de stad Amsterdam hiervan profiteren.

Lectoraat Ondernemerschap: stimulans voor een ondernemende hogeschool

Als lector Ondernemerschap heeft Wakkee een prominente rol in de aansturing en profilering van het HvA-programma Ondernemerschap, een programma dat de verdere ontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam stimuleert als een ‘ondernemende hogeschool’.

Vanuit het lectoraat zal Wakkee samen met haar team onderzoek doen naar het leerproces en het responsieve handelen van de ondernemer: het proces van ondernemen staat hierbij centraal. Hoe integreert de ondernemer al doende verschillende aspecten van bedrijfsvoering in een duurzaam business model? Het onderzoek focust op de mindset van de mens achter de onderneming.

Ondernemerschap en onderwijs

Door het programma Ondernemerschap wordt er binnen de hogeschool een sterke verbinding gelegd tussen onderzoek en onderwijs op het gebied van ondernemerschap. Er wordt onderzoek gedaan binnen de thema’s Smart Cities, Store Innovation, Social Entrepreneurship en Methodologie. Onderzoekers werken hier aan actuele onderzoeksvragen en de bevindingen vormen de basis voor nieuw te ontwikkelen onderwijs.

Wakkee: “Voor de hogeschool is het belangrijk om ondernemende professionals op te leiden die de waarde en diversiteit van ondernemerschap binnen lokale en internationale ecosystemen begrijpen en daar een bijdrage aan leveren. Daarom investeren we in praktische ondernemerschapsvaardigheden en werken we met concepten als de opportunity pressure cooker, het business model canvas en de lean startup.”

Over Ingrid Wakkee

Ingrid Wakkee studeerde International Business Studies in Maastricht en promoveerde bij het NIKOS aan de Universiteit Twente op het onderwerp high tech global startups. De afgelopen 5 jaar was zij Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij hield zich onder andere bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs en onderzoek, begeleiding van promovendi, onderwijsmanagement, kenniscirculatie, research & business development. Wakkee heeft een brede ervaring in praktijk-gericht kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar ondernemerschap en de rol van sociaal kapitaal, sociale netwerken en institutionele processen. Daarnaast in ze al jaren betrokken bij het ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs en de samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven. De onderzoeksthema’s waarover Wakkee zich buigt, zijn onder andere falen en herstart, samenwerking tussen ondernemers en hoger onderwijs, internationalisering en ondernemerschap in ontwikkelende economieën.

Haar werk is gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en edited volumes op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Ingrid Wakkee werkt samen met collega’s uit onder meer de VS en Tanzania, is betrokken bij meerdere Europese consortia en was visiting professor in Belfast aan de University of Ulster en aan de Thapar School of Management in India.

Het lectoraat Ondernemerschap maakt deel uit van het kenniscentrum van de Faculteit Business & Economie van de HvA.