Hogeschool van Amsterdam

Zorginnovatie door samenwerking in Ben Sajet Centrum

20 apr 2016 09:33 | Afdeling Communicatie

Op vrijdag 22 april wordt het Ben Sajet Centrum officieel geopend door burgemeester Van der Laan. De Hogeschool van Amsterdam draagt als een van de samenwerkingspartners kennis en expertise bij aan dit innovatieve centrum voor langdurige zorg. Het centrum is opgericht om nieuwe zorgpraktijken te ontwikkelen. Met de krachtige samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs willen de partners innovatie in de zorg stimuleren en in de praktijk brengen.

Expertise en ervaring bundelen

Bijna tien maanden geleden sloegen tien samenwerkingspartners de handen ineen met het doel uit te groeien tot een centrum van academische werk- en leerplaatsen om zo kwetsbare mensen met een langdurige zorgbehoefte een betere kwaliteit van leven te geven; zij startten het Ben Sajet Centrum.

Focus op zorginnovatie

Nu zijn de partners klaar om hun plannen te delen met een breed publiek en wordt het Ben Sajet Centrum officieel geopend. Het is de bedoeling dat nog meer partners uit het land zich aansluiten, met name vanuit de zorgpraktijk. Het centrum heeft momenteel vijf programma’s ontwikkeld waar het zich op zal focussen:

  • Vernieuwing gezondheidszorg kwetsbare ouderen
  • Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
  • Dementiezorg
  • Sociale veerkracht bij ouderen
  • Zorgvriendelijke Stad

Startconferentie Ben Sajet centrum

Op 22 april zal burgemeester Van der Laan het centrum officieel openen en geven onder anderen Kim Putters en Pauline Meurs hun visie op de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Meer informatie over het programma van de dag is te vinden op de website www.bensajetcentrum.nl. Volg voor meer nieuws ook www.twitter.com/BenSajetcentrum

------------------------------

Het Ben Sajet Centrum werd opgericht in juli 2015 door:

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA), het Academisch Medisch Centrum (AMC) de Vrije Universiteit (VU) en het bijbehorend medisch centrum (VU-MC), Hogeschool InHolland, Ons Tweede Thuis, Cordaan, Actief Burgerschap, Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) en de gemeente Amsterdam.