Hogeschool van Amsterdam

HvA trakteert honderden ouderen op 'jeugd' in Tuschinski

Senioren ontvangen op rode loper

17 mrt 2016 11:05 | Afdeling Communicatie

Het aantal ouderen in Amsterdam zal de komende decennia sterk toenemen: in 2040 is het aantal 65-plussers in de stad naar verwachting verdubbeld. Hoe blijft de stad toegankelijk voor deze ouderen, en hoe kunnen we hun zelfredzaamheid versterken? De Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek naar dit ‘punt van zorg’ en wil hier aandacht voor genereren met een actie. Driehonderd ouderen komen op woensdag 23 maart naar een voorstelling van de film Youth in Tuschinski, op uitnodiging van de HvA in samenwerking met Cordaan en het Nationaal Ouderenfonds.

De ouderen zijn uitgenodigd om in feestkleding naar de voorstelling te komen en worden gefotografeerd op de rode loper bij de ingang. Een deel van de gasten wordt opgehaald met speciaal vervoer.

De genodigden representeren een belangrijke bevolkingsgroep in Amsterdam. De stad staat dan wel bekend als trekpleister voor jongeren, maar ook het aantal 65-plussers zal sterk stijgen, tot zo’n 140.000 seniore inwoners (met name 70-plussers) in 2040. Dat komt omdat veel inwoners van nu in de stad zullen blijven wonen, zoveel mogelijk thuis. De HvA onderzoekt hoe de ouderen hierin ondersteund kunnen worden.

Senioren in de foyer

HvA-onderzoeker Caroline Rijkers legt uit waarvoor de filmmiddag voor ouderen in Tuschinski bedoeld is: ‘Amsterdam is nu aangesloten bij het netwerk van 'Age Friendly Cities’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit houdt in dat een stad ernaar streeft om goed afgestemd te zijn op senioren. Een van die kenmerken van een ‘Age Friendly City’, is dat ouderen goed in de stad kunnen participeren en dagelijkse activiteiten laagdrempelig kunnen ondernemen. De HvA organiseert deze filmmiddag om zowel de ouderen als de stad te laten zien hoe belangrijk zo’n sociale activiteit voor deze groep is. Ook willen we discussie op gang te brengen over hoe we de zelfredzaamheid van ouderen kunnen versterken.’

Rijkers doet onderzoek naar het meer ‘ Age Friendly’ maken van Amsterdamse wijken, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en de GGD.

Punt van zorg

De filmmiddag in Tuschinski maakt onderdeel uit van de campagne ‘Punt van Zorg’ van de Hogeschool van Amsterdam. Met deze campagne belicht de HvA hoe onderzoek bijdraagt aan gezond en zo zelfredzaam mogelijk ouder worden in de stad. Studenten, lectoren en onderzoekers gaan ondere andere na hoe de gezondheid van thuiswonende ouderen objectief gemonitord kan worden met ICT-toepassingen en sensoren, hoe de fitheid van ouderen versterkt kan worden met thuisstrainingsprogramma’s en welke aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn om de stad aan te passen voor ouderen. Ook onderzoekt de hogeschool hoe mantelzorgers en andere zorgverleners ondersteund kunnen worden bij de zorg voor ouderen.

Samenwerkingspartners in de campagne zijn GGD, Waag Society en Cordaan. Kijk voor een overzicht van de onderzoeken naar dit vraagstuk op de website www.hva.nl/maaktereenpuntvan, of volg de onderzoekers via #puntvanzorg op Twitter.
Ouderen kunnen zich nog aanmelden voor het event via de website.