Hogeschool van Amsterdam

HvA en Impuls Kinderopvang bevorderen gezonde leefstijl kinderen

24 feb 2016 14:06 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Impuls Kinderopvang gaan vanaf 25 februari een samenwerkingsverband aan ter bevordering van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De HvA start met een onderzoeksproject naar het optimale eet- en beweegpatroon voor deze doelgroep en hoe pedagogisch medewerkers daar in de praktijk aan kunnen bijdragen.

Preschool@Healthyweight

Het eerste project dat voortkomt uit de samenwerking is Preschool@Healthyweight. In dit project wordt vanaf 1 mei een voedings- en beweeginterventie uitgevoerd op de voorscholen van Impuls. Op basis van de resultaten van deze interventie ontwikkelt het HvA-lectoraat Gewichtsmanagement samen met het Lectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding een hbo-competentie Leefstijladvisering voor pedagogisch medewerkers van voorscholen. Deze pedagogisch medewerkers worden steeds vaker geconfronteerd met overgewicht en obesitas bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het is de bedoeling dat de medewerkers met deze competentie de kinderen met achterstand voortaan beter bereiken. Dit moet een gezonde (gewichts)ontwikkeling bevorderen en gezondheidsverschillen tussen de peuters terugdringen.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Impuls neemt de opgedane kennis over gezonde leefstijl over in hun beleid en de dagelijkse praktijk. Op die manier hopen ze de kinderen en hun ouders te stimuleren en inspireren tot een verantwoord leefpatroon.

Aansluiting overige partijen

De HvA werkt in het onderzoek Preschool@Healthyweight vanuit haar speerpuntprogramma Urban Vitality ook samen met Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum voor Gezond Leven en VU medisch centrum. Het project sluit goed aan bij de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en is als onderzoek ingebed in Sarphati Amsterdam.

Ondertekening van het convenant HvA-Impuls