Hogeschool van Amsterdam

Arnt Mein lector Legal Management bij HvA

29 okt 2015 13:55 | Afdeling Communicatie

Mr. dr. Arnt Mein start per 1 november als lector Legal Management bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zijn vakgebied gaat over de manier waarop de overheid het recht toepast. Op welke manier verleent een gemeente een vergunning, hoe houden ze er toezicht op en hoe handelen zij klachten af?

Mein gaat onder meer onderzoek doen naar juridische vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Mein: ‘Een voorbeeld is de afhandeling van klachten en bezwaarschriften in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er worden veel klachten ingediend omdat men ontevreden is over bijvoorbeeld de toekenning van pgb-budgetten. Hoe kun je die vlot en tegelijkertijd zorgvuldig afhandelen? Beter nog: hoe kun je de klachten voorkomen?’ Een ander thema is hoe gemeenten en provincies omgaan met hun eigen juridische adviezen. In hoeverre dragen die adviezen bij aan de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers? Mein gaat ook onderwijs verzorgen voor de masteropleiding Legal Management en de bacheloropleiding HBO-Rechten.

Het lectoraat Legal Management maakt deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI), waar legal management sinds 2010 onderwerp van onderzoek is. De kennis en ervaring van Mein passen goed bij de wens van het kenniscentrum om beter aan te sluiten bij veranderingen zoals de gemeentelijke decentralisaties en de toenemende juridische samenwerking tussen gemeenten. Hierdoor wordt ook de link gelegd met twee belangrijke speerpunten van de HvA, Urban Management en Urban Vitality.

Mein is jurist met uitgebreide werk- en leidinggevende ervaring in de rechtspraktijk, onder andere bij het ministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Arnhem. Als consultant werkte hij bij twee adviesbureaus. Sinds 2008 is hij senior-onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Mein promoveerde in juni 2015 op het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht.