Hogeschool van Amsterdam

Lector Stan Majoor gaat grootstedelijke vraagstukken aanpakken

10 sep 2015 16:19 | Afdeling Communicatie

Armoede en klimaatverandering. Twee voorbeelden van actuele vraagstukken waar grote steden mee worstelen, die niet alleen op wijkniveau kunnen worden opgelost. Hoe zorgen we dat kennis over stedelijke thema’s bij elkaar gebracht wordt? Deze taak gaat Stan Majoor vanaf deze week oppakken als lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Steden zoeken oplossingen voor belangrijke problemen. Mondiale problemen vragen lokale aanpakken. De overheid is daarbij vaak niet meer de dominante partij, maar één van de actoren in een complex samenspel. Hoe verhouden al deze partijen zich tot elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat al die kennis over grootstedelijke vraagstukken niet versnipperd raakt, maar gecoördineerd wordt?

Leren van internationale ervaringen

‘Amsterdam is vaak heel erg met zichzelf bezig’, aldus lector Stan Majoor. ‘Maar het is belangrijk de veranderingen hier in een breder kader te plaatsen.’ Majoor deed eerder onderzoek naar stedelijke vernieuwing in onder andere de Verenigde Staten, Denemarken, Spanje, Hongkong en Australië. ‘We kunnen veel leren van internationaal onderzoek. Bijvoorbeeld van steden in de VS, waar de overheid al langer terugtreedt en innovatieve oplossingen vanuit een samenspel van burgerorganisaties en private partijen ontstaan.’ Het lectoraat van Majoor bundelt al deze kennis en gaat samen met studenten, onderzoekers en beroepspraktijk op zoek naar de beste aanpak.

Regelvrije zones

Een belangrijk vraagstuk voor het lectoraat is governance, hoe een stad op een goede manier wordt bestuurd. ‘De trend is op dit moment dat aan de ene kant de overheid, en aan de andere kant bewonersorganisaties de gebaande paden verlaten, en experimenteren met onorthodoxe methodes,’ legt Stan Majoor uit. ‘Maar tegelijkertijd moeten organisaties publieke verantwoording afleggen en efficiënt zijn. Dat levert een spanningsveld op.’ Een voorbeeld van zo’n onorthodoxe methode zijn de regelvrije zones. ‘Regelvrije zones zijn op dit moment een buzz-word. De Jan Evertsenstraat in Amsterdam houdt een proef met zo’n regelvrije zone. Dat soort initiatieven is voor ons lectoraat een superinteressant vraagstuk.’

Urban Management

Het lectoraat van Stan Majoor maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Urban Management van de HvA. In dit onderzoeksprogramma werken de domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek multidisciplinair samen aan grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. Doel van het lectoraat van Majoor is ook om de verschillende initiatieven binnen Urban Management van de HvA nog sterker met elkaar te verbinden.

Over Stan Majoor

Stan Majoor (1977) werkte voor zijn functie als HvA-lector als universitair docent planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 2008 en 2012 was hij programmadirecteur van de bachelor Sociale geografie en Planologie en bestuurslid van het College Sociale Wetenschappen van de UvA. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over grootstedelijke projecten in verschillende Europese steden.