Hogeschool van Amsterdam

HvA benoemt lector Integratie psychiatrische en somatische zorg

7 okt 2015 17:10 | Afdeling Communicatie

Corine Latour is per 6 oktober door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot lector Integratie psychiatrische en somatische zorg bij de HvA. Latour gaat deze nieuwe functie combineren met haar baan van opleidingsmanager HBO-Verpleegkunde, eveneens bij de HvA.

Latour gaat in haar functie als lector de verbinding leggen tussen de lichamelijke en psychiatrische zorg. “Met deze benoeming ga ik terug naar mijn roots” vertelt Latour enthousiast. “Voor mijn loopbaan bij de HvA heb ik jarenlang als verpleegkundig psychiatrisch consulent gewerkt. Ik had daar te maken met patiënten die zowel psychiatrische als lichamelijke klachten hadden. Bij dergelijke patiënten zijn we geneigd om vanuit de somatische zorg te starten met de lichamelijke klachten en vanuit de psychiatrie met de psychiatrische klachten. Interessant is dat de (para)medische wereld niet goed weet wat wijsheid is. Is het bij depressieve patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt bijvoorbeeld raadzaam eerst te revalideren? Of is het beter om juist eerst de depressie te behandelen? Er is weinig bekend over de juiste en meest effectieve aanpak van dergelijke complexe zorgvragen en over de beste volgorde van behandelen bij een combinatie van dergelijke klachten. Dat ga ik onderzoeken. Het doel is om tot een betere geïntegreerde zorg te komen bij deze complexe patiëntengroep”, aldus Latour.

Wilma Scholte op Reimer, voorzitter van het domein Gezondheid van de HvA, is verheugd over de benoeming van Latour tot lector Integratie van psychiatrische en somatische zorg. “De complexe zorg, die de patiëntengroep met meer aandoeningen typeert, past goed bij de focus van het kenniscentrum ACHIEVE van het domein Gezondheid dat zich richt op ‘complex care’. Het onderzoek van Latour naar de verbinding tussen lichamelijk en psychiatrische zorg is een wenselijke aanvulling op onze kennisontwikkeling. Het onderschrijft bovendien de noodzaak om meer te gaan samenwerken in de zorg.”

Met de benoeming blijft Latour naast haar onderzoekstaken als lector ook haar rol als opleidingsmanager Verpleegkunde vervullen. De keuze voor deze gecombineerde functie wordt bij de zorgopleidingen bewust gemaakt. Hiermee wordt het beter mogelijk om onderzoeksresultaten te laten ‘terugvloeien’ naar het onderwijs. Latour is sinds 2008 Hoofddocent en Programmamanager bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze werd in maart 2015 benoemd tot opleidingsmanager HBO-V.