Hogeschool van Amsterdam

HvA start omscholing hoogopgeleide werklozen tot ICT'ers

Eerste lichting cursisten maandag aan de slag

30 aug 2015 13:10 | Afdeling Communicatie

De regio Amsterdam kampt enerzijds met veel afgestudeerde hbo’ers of academici zonder baan, en heeft anderzijds een chronisch tekort aan hoogopgeleide ICT’ers. Vanuit een win-winsituatie start aanstaande maandag (31 augustus) op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een bijzonder project, waarbij hoog opgeleide werklozen in het kader van het project ‘Make IT Work’ in één jaar worden omgeschoold tot software engineer.

Op dit moment is er enerzijds sprake van hoge (jeugd)werkloosheid, en tegelijkertijd staan zo’n 12.000 ICT-vacatures open in de metropoolregio Amsterdam.* Het project Make IT Work heeft tot doel deze mismatch aan te pakken. Het project maakt onderdeel uit van het door de Amsterdam Economic Board opgestelde regioplan Werk maken van talent .

Minister Asscher van Sociale Zeken en de aangesloten werkgevers investeren samen in totaal 14 miljoen in het werkgelegenheidsplan, waarvan 1,8 miljoen naar dit project gaat.

Morgen in de collegebanken

De eerste lichting cursisten die wordt omgeschoold, start morgen met de eerste lesdag van de opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. De studenten hebben alleen een bachelor- of masterdiploma op zak en hebben zeer uiteenlopende vooropleidingen, zoals geschiedenis, criminologie of celbiologie. Ronald Kleijn, HvA-projectleider van Make IT Work: ”De diverse achtergronden zijn op zich geen probleem. Het gaat erom dat de ICT’er in spé gemotiveerd is, analytisch is aangelegd en inzicht heeft om te programmeren. Dan moet de omscholing zeker lukken.”

De cursisten binnen Make IT Work volgen de eerste vijf maanden fulltime onderwijs bij de HvA. In het tweede semester gaan de cursisten een half jaar lang vier dagen per week aan de slag bij een van de aangesloten werkgevers van het project Make IT Work. Zij ontvangen meteen een salaris. De cursisten volgen daarnaast nog een semester lang een dag per week onderwijs bij de HvA.

De kosten hiervoor worden voor de helft gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ander helft wordt grotendeels betaald door de deelnemende werkgevers. Ook de studenten zelf dragen financieel bij aan hum omscholing. Werkgevers die deelnemen aan dit project zijn onder meer CGI, Conclusion, Rojo Consultancy, Experis IT, iSense, IBM, Industrial Automation Partners, Amis en de HvA zelf.

Certificaat

Na succesvolle afronding van dit gehele traject ontvangen de cursisten een certificaat op hbo-niveau met skills van een software engineer. De cursist beschikt dan over de in het omscholingstraject opgedane kennis en vaardigheden, en heeft een half jaar werkervaring als software engineer. De cursisten zijn dan klaar voor een carrière in de zich steeds verder ontwikkelende en groeiende ICT-sector.

* http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/ict-e-science/feiten-en-cijfers

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht op hva.nl/makeitwork of contact opnemen met kwartiermaker Janneke Hohmann: j.hohmann@hva.nl/ 06 – 2223 4187 of projectleider Ronald Kleijn: r.kleijn@hva.nl/ 06-211 57 201. Neem voor persverzoeken contact op met persvoorlichter Rolf de Wit: 06-211 56 400/ r.de.wit3@hva.nl.