Hogeschool van Amsterdam

Lectorale Rede Ben Schouten: Playful Empowerment

6 mei 2015 11:49 | Afdeling Communicatie

Stonden vroeger vooral de negatieve effecten van games in de belangstelling, nu worden Serious Games steeds vaker ingezet om mensen te motiveren, iets te leren, of bewust te maken van sociale thema’s of hun persoonlijke situatie, zoals hun gezondheid. Door te oefenen in de vorm van een spel neemt de gebruiker vaker het heft in eigen hand. De opkomst van deze games verandert daarmee de verhouding tussen burgers, ontwerpers, en instituties. Hierover spreekt prof. dr. Ben Schouten, lector Game Research op 12 mei in zijn lectorale rede aan de Hogeschool van Amsterdam.

Serious games leren gebruikers problemen op te lossen of zelfbewuste keuzes te maken. De gezondheidszorg, het onderwijs en de creatieve industrie zetten daarom steeds vaker dit soort games in. Zoals games waarmee patiënten kunnen revalideren na een operatie, of games waarmee burgers experimenteren met het verbeteren van hun stad, zoals verkeersregulatie of inspraak in beleidsplannen.

Rol speler verandert

De opkomst van deze games zorgt voor een verandering in de plaats van burgers binnen de maatschappij. Mensen raken weliswaar bedolven onder een stortvloed aan (digitale) informatie, tegelijk zorgen deze technologieën ervoor dat mensen zich beter informeren en organiseren. Spelers zijn niet langer simpelweg consumenten, maar worden co-producenten.

Empowerment

Hoe brengen games deze vormen van empowerment teweeg? Volgens Schouten zijn er allereerst Serious Games die inspelen op de motivatie van de speler. Zoals een game die mensen helpt om te stoppen met roken, of een game waarmee jongeren hun eigen emoties leren inzien. (Thought O’Gram/GGZ) dat is ontwikkeld voor de GGZ. Ten tweede ondersteunen Serious Games de mogelijkheid te participeren, bijvoorbeeld binnen patienten organisaties of zelfs wetenschaps beoefening. Zo zijn er games die burgers toegang geven tot wetenschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld het doorzoeken van het sterrenstelsel (Galaxy Zoo). Ten derde spelen Serious Games met overtuiging: ze kunnen de speler leren denken vanuit een ander gezichtspunt, bijvoorbeeld over mensenrechten (Games4Diversity /Amnesty).

Nieuwe verhoudingen

De opkomst van deze games verandert de verhouding tussen burgers, ontwerpers en instituties. Schouten laat zien hoe ontwerpers samen met burgers, spel en digitale media inzetten om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren. Voor het onderwijs van goede spelontwerpers is daarom een belangrijke rol weggelegd: bij het opleiden van toekomstige ontwerpers moet de link gelegd worden tussen kritisch denken en ontwerpen. Zo kunnen de game-industrie, het onderwijs en onderzoekers er samen voor zorgen dat er wel winnaars, maar geen verliezers zijn.

Lector Games & Play Ben Schouten

Journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom de lectorale rede bij te wonen. Neem voor vragen contact op of met prof. dr. Ben Schouten: b.a.m.schouten@hva.nl/ 06-21158908. Of neem contact op met HvA Persvoorlichting: persvoorlichting@hva.nl / 06 - 2115 64 00. U kunt zich aanmelden via www.hva.nl/lectoraleredebenschouten .