Hogeschool van Amsterdam

HvA benoemt drie lectoren in samenwerking met AMC

10 jun 2015 14:56 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam stelt drie nieuwe lectoren aan op het gebied van gezondheidszorg. Marike van der Schaaf is benoemd tot lector Revalidatie acute zorg, Bianca Buurman tot lector Transmurale ouderenzorg en Hester Vermeulen is lector Evidence-based peri-operatieve zorg.

De drie lectoren zijn werkzaam als onderzoekers bij het Academisch Medisch Centrum (AMC). Van der Schaaf, Buurman en Vermeulen gaan de functie van lector bij de Hogeschool van Amsterdam vervullen naast hun aanstelling bij het AMC. Als lectoren gaan zij nauw samenwerken met studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), en zo het praktijkgericht onderzoek verder uitbouwen.

Marike van der Schaaf: Revalidatie acute zorg

Marike van der Schaaf is aangesteld als HvA-lector Revalidatie in de acute zorg. Dit lectoraat onderzoekt de revalidatie van patiënten met complexe zorgproblematiek bij een ziekenhuisopname. Het gaat om een groep patiënten van wie bekend is dat zij tijdens een ziekenhuisopname enorm achteruitgaan in het dagelijks functioneren; onder anderen mensen die op de intensive care zijn opgenomen, een complexe slokdarmoperatie ondergaan en ouderen. Marike van der Schaaf onderzoekt hoe deze patiënten optimaal begeleid kunnen worden voor, tijdens en na een opname.

Marike van der Schaaf studeerde aan de HvA af als fysiotherapeut, en rondde hierna de UvA-master Evidence Based Practice cum laude af. Naast haar werk als fysiotherapeut werkte zij o.a. als Coördinator Evidence Based Practice en onderzoeker bij de afdeling Revalidatie van het AMC. Aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde zij in 2009 op het onderwerp ‘Functional Recovery after Critical Illness’. Als senior onderzoeker op de afdeling Revalidatie is Marike van der Schaaf gespecialiseerd in de revalidatie van intensive care-patiënten tijdens ziekenhuisopname en in de fase na ziekenhuisontslag. Op deze onderzoekslijn begeleidt zij 6 promovendi.

Bianca Buurman: Transmurale ouderenzorg

Bianca Buurman leidt het lectoraat Transmurale ouderenzorg. Ouderen denken vaak beter het ziekenhuis uit te komen, maar in feite verslechtert hun situatie meestal juist. Ze hebben daarna extra zorg nodig, kunnen niet meer zelfstandig wonen, of hebben te maken met cognitieve problemen. Lector Bianca Buurman onderzoekt hoe ziekenhuis, thuiszorg en verpleeghuis optimaal kunnen samenwerken met de oudere en zijn mantelzorger, om zo de terugkeer en overdracht van oudere patiënten optimaal te organiseren. Doel van dit onderzoek is om functieverlies, heropnames en sterfte tegen te gaan.

Bianca Buurman studeerde Verpleegkunde aan de HvA, en rondde de master Verplegingswetenschap af. In 2011 promoveerde zij aan de UvA op het onderwerp ‘Screening, geriatric assessment and intervention strategies to prevent functional decline’. Hierna werkte zij een jaar aan Yale University in de VS via een beurs van de NWO. Buurman is senior onderzoeker op de afdeling Ouderengeneeskunde van het AMC en leidt daar een onderzoeksgroep van 10 promovendi rondom transmurale ouderenzorg.

Hester Vermeulen: Evidence-based peri-operatieve zorg

Hester Vermeulen richt zich als lector Evidence-based peri-operatieve zorg op de kwaliteit van zorg rondom de geopereerde patiënt. Enerzijds onderzoekt zij welke systeeminterventies de kwaliteit en veiligheid rondom een operatie vergroten, bijvoorbeeld het betrekken van de familie in post-operatieve zorg. Daarnaast onderzoekt zij hoe een multidisciplinaire aanpak, zoals de samenwerking tussen chirurgen, fysiotherapie en ergotherapie, hieraan bijdraagt. Doel van haar onderzoek is het verminderen van post-operatieve complicaties, en het verminderen van fouten bij peri-operatieve patienten, zoals medicatie- en communicatiefouten.

Hester Vermeulen rondde in 2002 de Master Evidence Based Practice af, en promoveerde in 2006 bij de UvA op het proefschrift ‘Evidence Based Improvements in Postoperative Care’. Zij onderzocht hiervoor de rituele handelingen rondom een operatie, zoals laxeren, temperaturen en wondbehandeling, om na te gaan of deze handelingen zinvol zijn of niet. Eerder werkte zij als senior projectleider voor de afdeling Kwaliteit- en Procesinnovatie bij het AMC. Vanaf 2006 werkt zij als onderzoeker bij het HvA-lectoraat Evidence Based Nursing en heeft zij de begeleiding van 4 promovendi succesvol afgerond. Momenteel werken 4 nieuwe promovendi van zowel AMC als HvA momenteel onder haar begeleiding aan hun dissertatie. Hester Vermeulen is daarnaast lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van Zorginstituut Nederland en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice.