Hogeschool van Amsterdam

Van startbekwaam tot stadsbekwaam: lectorale rede Ruben Fukkink

21 apr 2015 14:27 | Afdeling Communicatie

Kunnen beroepsopleidingen voor leraren en pedagogen overal in het land hetzelfde zijn? Nee, stelt professor dr. Ruben Fukkink, lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Pedagogen en leerkrachten in de grote stad staan voor complexe uitdagingen, die aan bod moeten komen bij urban education. Fukkink vertelt op woensdag 22 april tijdens zijn lectorale rede wat urban education inhoudt en waarom het belangrijk is voor een grote groep professionals.

Grote stad: anders onderwijzen

Onderzoek laat zien dat relatief veel docenten vroeg in hun loopbaan het werk in de grote stad voor gezien houden, met name in achterstandswijken. Leerkrachten en pedagogen moeten daarom al tijdens hun opleiding beter toegerust worden op de uitdagingen van de grote stad.

Een ‘one size fits all’-benadering voor beroepsopleidingen doet dan ook onvoldoende recht aan de complexe uitdagingen waar pedagogen en leerkrachten in de grote stad voor staan. Startbekwaam moet voor leraren ook stadsbekwaam heten.

Oog voor superdiversiteit

Wat houdt urban education in voor studenten en professionals? Ten eerste kent de stad een superdiverse populatie van zowel kinderen als hun ouders. In een klas in de grote stad laten de kinderen meer verschillen zien in identiteit, de zogenaamde diversification of diversity: minderheden verschillen niet alleen onderling, maar ook binnen groepen laten leden onderling steeds grotere verschillen zien. Van HvA-studenten vraagt dit dat zij o.a. relaties kunnen aangaan met diverse leerlingen, basiskennis hebben van verschillende populaties en stage lopen op gemengde en ‘zwarte’ scholen.

Ook de ouders in de stad zijn superdivers. Zowel de lager opgeleide ouders als de hoogopgeleide ouders – beiden sterk vertegenwoordigd in de grote stad – vragen om een eigen aanpak. Het is aan leraren en pedagogen om deze ouders van verschillende culturen en opleidingsniveaus duurzaam te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Brede blik

Ten derde kenmerkt de grote stad zich door een rijke omgeving met een groot aanbod van zorg, kinderopvang, pedagogische instellingen, organisaties voor vrijetijdsbesteding en buurtprojecten. Ook hierop moeten (aankomende) pedagogen en leraren ingespeeld zijn. Zij moeten de bruggen slaan naar andere professionals en deze praktijken met elkaar verbinden.

Review van uitgevoerd onderzoek

In de lectorale rede wordt een nieuw overzicht gegeven van onderzoek naar de effecten en ervaringen van ‘urban professionals’ dat is gepubliceerd tussen 2000 en 2015.

Het lectoraat van Ruben Fukkink houdt zich bezig met de versterking van deze aspecten van urban education in de opleiding en het onderzoek.

Lectorale Rede

Op woensdag 22 april 2015 om 15.30 uur spreekt dhr. prof. dr. R.G. Fukkink, lector Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn lectorale rede uit in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam.

Journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom de Lectorale Rede bij te wonen. Neem voor vragen contact op met HvA Persvoorlichting: persvoorlichting@hva.nl / 06 - 2115 64 00 of met prof. dr. Ruben Fukkink: r.g.fukkink@hva.nl/ 020- 525 13 51.