Hogeschool van Amsterdam

Accreditatie Pabo HvA bevestigt kwaliteitsslag

20 apr 2015 17:17 | Afdeling Communicatie

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam en de afstudeerrichting Universitaire Pabo van de Universiteit van Amsterdam zijn positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Daarmee is de pabo geslaagd voor de accreditatieronde van het cluster hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar Basisonderwijs (pabo-opleidingen).

“Ik ben trots op mijn team dat de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan vernieuwing van het curriculum en de kwaliteitsslag die we daarmee hebben gemaakt,” aldus Johan Jelsma, opleidingsmanager van de Pabo HvA, “We zien dit bevestigd in het oordeel dat de NVAO heeft overgenomen van het visitatiepanel aan de opleiding.”

Pabo in een ‘superdiverse’ stad

Amsterdam is een stad met een bovengemiddeld diverse bevolking. De Pabo HvA wil daarom leerkrachten basisonderwijs opleiden die de ‘superdiversiteit’ van Amsterdam aankunnen en die in alle omstandigheden om kunnen gaan met zeer uiteenlopende behoeften en achtergronden van kinderen. Hiervoor stelde de opleiding een competentiematrix op: ‘Leren lesgeven in de grote stad’. Deze matrix is gebaseerd op internationale, nationale en lokale eisen (Amsterdamse beroepsstandaard). De competentiematrix beschrijft de niveaus van de opleiding (‘beginnend’, ‘in ontwikkeling’ naar ‘startbekwaam’) en de twee niveaus ‘vakbekwaam’ en ‘excellent’ die de leerkracht basisonderwijs kan bereiken als hij zich als professional verder blijft ontwikkelen na de opleiding.

Goed, goed en voldoende op 3 standaarden

Het panel komt tot het oordeel ‘goed’ op standaard 1 (beoogde eindkwalificaties) en dat geldt tevens voor de Universitaire Pabo van Amsterdam, de route die de HvA samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoert. Op standaard 2, de onderwijsleeromgeving, krijgt de opleiding ook het oordeel ‘goed’ voor het onderwijsprogramma, het docententeam en de professionalisering van het team. Het onderwijsprogramma heeft een goede samenhang. Verticale samenhang wordt bewerkstelligd met de vier leerlijnen Kennis en Vaardigheden, Onderzoek, Praktijk en Persoonlijke en Professionele ontwikkeling. Horizontale samenhang wordt bewerkstelligd door per semester thema’s te behandelen. Studenten lopen een belangrijk deel van de stages op een opleidingsschool waar ze intensieve begeleiding krijgen. Het leren in de praktijk en op de opleiding versterken elkaar en zorgen voor een wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Tijdens het bezoek constateerde het panel dat studenten zich ontwikkelen tot zelfbewuste leerkrachten. Over het personeel zegt het accreditatiepanel dat ze een gemotiveerd team heeft ontmoet, dat deskundig is, openstaat voor feedback en goed bereikbaar is voor studenten.

De opleiding werkt verder aan verbetering van de kwaliteit met de aanbevelingen die uit het rapport van het accreditatiepanel naar voren kwamen, waaronder de verbeterpunten op toetsing en gerealiseerde resultaten (standaard 3). Voor dit onderdeel kreeg de opleiding het oordeel ‘voldoende’.