Hogeschool van Amsterdam

HvA-lector Hans de Wit benoemd tot hoogleraar Boston College

30 mrt 2015 10:08

Hans de Wit, sinds 2009 lector Internationalisering van het Hoger Onderwijs bij het domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam, is met ingang van 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar aan de Lynch School of Education en directeur van het Center for International Higher Education aan Boston College in de VS. De Wit neemt deze positie over van de gerenommeerde hoogleraar professor Philip Altbach, die met zijn centrum internationaal bekend staat om zijn vele publicaties en bijdragen aan de internationale ontwikkeling van het hoger onderwijs.

Hans de Wit zal aan Boston College onderwijs verzorgen aan master- en PhD-studenten, onderzoek doen en leiding geven aan het Center for International Higher Education, dat onder meer de (in meerdere talen verschenen) newsletter uitgeeft. Philip Altbach, de huidige directeur van het Center for International Higher Education, geeft aan de keuze voor zijn opvolger te waarderen: "Hans is without question 'Mr. Internationalization’ in the world of higher education,” aldus Altbach. “He basically invented the field. He founded the most influential journal in the field, and established a program on higher education internationalization at the Catholic University of Milan which quickly became quite successful. He is an influential spokesperson for what I might call ‘thoughtful internationalization’.”

Internationalisering: juist nu

Hans de Wit licht toe waarom internationalisering van toenemend belang is voor het hoger onderwijs: "De kenniseconomie mondialiseert. Het bedrijfsleven vraagt daarom van studenten, professionals en onderzoekers dat zij de vaardigheden en competenties ontwikkelen van een wereldburger. Maar denk ook aan kwesties als het klimaat, die bank om de hoek, het ziekenhuis: op al die gebieden spelen nu mondiale vraagstukken. Die internationalisering van het onderwijs bereik je niet alleen door uitwisseling, maar ook voor at home voor de circa 80% van de studenten die thuisblijft."

Over Hans de Wit

Hans de Wit is naast zijn lectoraat bij de Hogerschool van Amsterdam sinds 2012 ook directeur van het onderzoekscentrum Centre for Higher Education Internationalisation’ aan de UniversitàCattolica del Sacro Cuore in Milaan, Italië. Hans de Wit heeft over de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling en het onderzoek op het gebied van de internationalisering van het hoger onderwijs, zowel in Europa als in de rest van de wereld. Hij heeft in dat kader onder meer de OECD, de Wereldbank, De Europese Commissie en de International Association of Universities geadviseerd. Hij adviseert overheden en hoger onderwijs-instellingen wereldwijd bij hun internationaliseringsstrategie, en is betrokken bij de kwaliteitszorg en certificering van internationalisering voor de NVAO en het European Consortium for Accreditation.

Hij is editor geweest van het wetenschappelijk tijdschrift ‘Hournal of studies in International Education’ en heeft vele boeken en artikelen, waaronder het co-editorschap van het ‘SAGE Handbook on International Higher Education (2012) op zijn naam staan. Hij verzorgt o.a. een maandelijke blog op de website University World News . In 1995 was hij voor zes maanden visiting lecturer bij de vakgroep Sociologie van Boston College en in 2006 was hij New Century Scholar Higher Education in the 21st Century of the Fulbright Program, bij het Center for International Higher Education van Boston College. Hans de Wit is in 2001 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een vergelijkende studie naar de internationalisering van het hoger onderwijs in Europa en de Verenigde Staten. Aan de UvA is hij jarenlang actief geweest als hoofd Bureau buitenland en Bestuursadviseur Internationalisering van de UvA (1985-2002). Hij was in 1989 initiatiefnemer tot de oprichting van de European Association for International Education (EAIE), waarvan het secretariaat in Amsterdam is gevestigd en dat een van de grootste hoger onderwijs organisaties in Europa is. In 2006 ontving hij voor zijn verdiensten de stapelpenning van de UvA. Voor zijn verdiensten heeft hij diverse internationale onderscheidingen ontvangen.