Hogeschool van Amsterdam

"Toegang tot sport verbeteren voor kinderen met een handicap"

13 mrt 2015 10:04

Kinderen met een handicap sporten in heel Europa aanzienlijk minder dan andere kinderen. En dat terwijl sporten juist voor deze groep zo belangrijk is- niet alleen voor de gezondheid, maar ook om sociaal niet geïsoleerd te raken. De Europese Commissie verstrekt daarom vijf ton subsidie aan het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland om de sportparticipatie van kinderen met een handicap in Europa te verhogen.

In Nederland sport gemiddeld 29% van de kinderen met een handicap één keer per week, tegenover 59% van de kinderen zonder handicap. Lector Kracht van Sport Marije Baart de la Faille: "Uit onderzoek blijkt dat gehandicapte kinderen lage verwachtingen hebben van wat zij kunnen bereiken. Het is daarom juist zo belangrijk dat we deze kinderen vroeg in hun leven bereiken met sport, zodat zij meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid ontwikkelen. Maar de toegang tot sport is een heikel punt voor deze kinderen en hun ouders.”

De Europese Commissie maakte daarom onlangs bekend dat zij een Erasmusplusbeurs verstrekt aan de HvA en Inholland, die samen met zeven Europese partners een groot onderzoek gaan uitvoeren om de toegang van kinderen met een handicap tot sport te verbeteren in Europa. Het onderzoeksvoorstel werd geselecteerd uit ruim 400 aanvragen.

Toegang tot sport verbeteren

Volgens Baart de la Faille is die toegang tot sport dus een probleem; ouders weten niet goed waar zij terechtkunnen. Er bestaan al verschillende websites en initiatieven, maar het ontbreekt nog aan een duidelijk centraal informatiepunt. Daarnaast is nog niet voldoende geïnventariseerd waaraan deze kinderen eigenlijk behoefte hebben op sportgebied. Dat brengen de onderzoekers komend jaar eerst in kaart voor zeven Europese landen. Zij maken een tool, een toegankelijke website, waarin de kinderen en/of hun ouders hun behoeften aan sport kunnen aangeven. Vervolgens wordt gekeken naar het matchen van vraag en aanbod.

Verschillen tussen landen

Bij het inventariseren van de behoeftes van kinderen met een handicap, gaan de onderzoekers ook de best practices in kaart brengen van Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Portugal. De landen hebben namelijk verschillende ervaringen met gehandicaptensport voor kinderen: zo sport in Italië zo’n 42% van de mensen met een handicap, terwijl dit in Groot-Brittannië slechts 18% is.

De landen kunnen veel van elkaars ervaring leren, legt lector Baart de la Faille uit: "In Nederland hebben we goede ervaringen met Special Heroes, dat buitenschoolse sport- en beweegactiviteiten organiseert via de scholen. In Groot-Brittannië voert men een pilot uit waarbij scholen een sportdag organiseren voor kinderen met een handicap door sportleiders met een handicap. In Finland willen overheid en sportorganisaties kinderen en hun familie gericht benaderen, en een individueel plan maken. We gaan kijken in hoeverre we deze ideeën kunnen exporteren."

Foto: AZ Media

Het lectoraat Kracht van Sport van de HvA/Inholland is officieel gestart in januari 2015 en beoogt de participatie van sport in het algemeen te verhogen, en in het bijzonder van kwetsbare groepen, zoals gehandicapten. Het onderzoek Sports Empowering Disabled Youth (SEDY) voor de Europese Commissie loopt over een periode van drie jaar. Onder de partners zijn de WheelChair Dance Sport Association uit Groot-Brittannië en de Sportuniversiteit van Litouwen.

Neem voor meer informatie contact op met lector Marije Baart de la Faille: m.baart.de.la.faille@hva.nl/ 06-24 51 29 91.