Hogeschool van Amsterdam

HvA wint EU-aanbesteding voor topsport en studie

11 dec 2014 11:00

Topsporters uit heel Europa moeten studie of werk succesvol kunnen combineren met hun sportcarrière (‘dual careers’). Deze ambitie heeft de speciale aandacht van de Europese Commissie. De Commissie verstrekt daarom een subsidie van €200.000 aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om komend jaar de richtlijnen te ontwerpen waarmee Europese landen de combinatie topsport en studie/werk verder kunnen doorvoeren.

HvA-lector Topsport en Onderwijs Cees Vervoorn reageerde, met collega’s Marije Baart de la Faille (lector Kracht van Sport) en Dennis van Vlaanderen (manager Topsport Academie Amsterdam), op de aanbesteding die de Europese Commissie had uitstaan voor onderzoek naar ‘dual careers’. Cees Vervoorn: “Europa heeft met deze toewijzing aangegeven veel vertrouwen te hebben in de wijze waarop de combinatie topsport en studie in Amsterdam georganiseerd is. We zijn aangewezen als de groep deskundigen om deze ontwikkeling in de rest van Europa door te zetten.”

Voorbeeldfunctie voor Europa

Nederland loopt in Europa voorop wat betreft de mogelijkheden voor topsporters om te studeren. Zo is op de HvA onlangs de Topsport Academie Amsterdam opgericht, waardoor topsporters voortaan elke opleiding aan de hogeschool flexibel kunnen indelen naast hun sportcarrière. Topsport is in Nederland op een aantal plekken geconcentreerd, sportwereld en onderwijs zijn hierdoor goed op elkaar afgestemd.

De Europese Commissie heeft het recht op onderwijs voor topsporters tot 2017 als aandachtspunt aangemerkt. Deze combinatie is namelijk nog lang niet overal in Europa mogelijk. Dennis van Vlaanderen, manager van de Topsport Academie Amsterdam, geeft een aantal voorbeelden: “In België bijvoorbeeld is het onderwijssysteem weliswaar goed georganiseerd, maar wordt topsport er minder gestimuleerd, waardoor het land relatief weinig topsporters heeft. In Oost-Europa ligt er veel focus op topsport, maar is er juist weinig aandacht voor onderwijs daarnaast. Het is hard nodig dat topsporters in Europa de mogelijkheid krijgen om sport en studie te combineren. Het gebeurt nog te vaak dat een topsporter bij wijze van spreken vier gouden medailles om zijn nek heeft hangen, maar op zijn dertigste met lege handen staat, zonder diploma.”

Het onderzoeksvoorstel

De Hogeschool van Amsterdam gaat vanaf januari werken aan het plan. Vervoorn: ‘De handtekening uit Brussel moet nog binnenkomen, maar de toezegging is rond.’ Eerst gaan de onderzoekers inventariseren hoe de situatie in verschillende Europese landen geregeld is. Vervolgens komen zij met een opzet van de minimal requirements, de minimale vereisten waaraan voldaan moet worden om in een land de combinatie topsport en studie mogelijk te maken. Afhankelijk van het land worden verschillende rollen beschreven voor de sportwereld, het werkveld het onderwijs en de overheid.