Hogeschool van Amsterdam

Conferentie Volkshuisvesting: wordt huur te duur binnen de ring?

17 dec 2014 12:31

Wat betekent de nieuwe Huisvestingswet van minister Blok voor de huren, die dit jaar al naar recordhoogte stegen? Kopstukken uit de woonsector belichten de nieuwe situatie op dinsdag 13 januari op de Conferentie Volkshuisvesting, georganiseerd door studenten Sociaal-Juridische Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De conferentie is georganiseerd voor woonprofessionals en de stad.

Stijgende huren

Volgens de nieuwe Huisvestingswet van minister Blok, die naar verwachting 1 juli 2015 ingaat, moeten huurcorporaties zich weer op hun kerntaak richten: sociale woningen verhuren en beheren.

Marja Elsinga, hoogleraar OTB TU Delft, spreekt op de conferentie over de gevolgen van de nieuwe wet voor de woningmarkt. Huren stegen dit jaar al naar recordhoogte, omdat corporatie verhuurdersheffing moeten afdragen aan minister Blok. Nu corporaties ook onder toezicht komen te staan en investeringen teruglopen, zeggen zij huren verder te moeten verhogen. Kunnen huurders straks nog blijven wonen in hun buurt? Marja Elsinga bespreekt in hoeverre Amsterdam zich hierdoor meer richting een tweedeling ontwikkelt. Elsinga is de opvolger van hoogleraar Hugo Priemus en schreef mee aan het rapport Wonen 6.0 dat onlangs uitkwam.

‘Sociale sector moet kleiner’

Corporaties moeten van grote, logge instanties teruggebracht worden naar kleine corporaties, die zich met hun kerntaken bezighouden.

Dat betoogt Ger Dijkstra, directeur bij Akina en voormalig manager Woonservice bij Eigen Haard, de tweede spreker op de Conferentie Volkshuisvesting. Nederland kent een erg hoog percentage sociale huurwoningen; in Amsterdam is dit zelfs 58%, tegenover bijvoorbeeld 5% in Duitsland. Dijkstra bepleit dat het percentage sociale huur wordt teruggebracht naar 22% en dat sociale huurwoningen alleen nog beschikbaar moeten zijn voor degenen voor wie ze oorspronkelijk bedoeld waren: de alleenstaande ouder of de aow’er.

Huurders moeten gehoord worden

Bastiaan van Perlo, adviseur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA), laat op de conferentie de stem van de huurders horen. Wat zegt de wet van Blok over de betaalbaarheid? Nu wordt nog over de huurders geregeerd, maar wanneer per 1 juli de wet ingaat, krijgen huurders definitief een stem in de zeggenschap.

Workshops

Na de sprekers volgt een paneldiscussie o.l.v. de heer Siep van der Werf, oud-coördinator van de minor Wonen en Leefbaarheid en auteur “Werken aan wonen”. De SJD-studenten organiseren vier workshops voor de bezoekers: ‘Novelle versus betaalbaarheid’, ‘Zelfbouw in Amsterdam zo geregeld’, ‘Ouderenhuisvesting in de participatiemaatschappij’ en ‘Duurzaamheid en energieneutraal bouwen’.

Vierdejaarsstudenten van de minor Wonen & Leefbaarheid van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseren de Conferentie Volkhuisvesting op dinsdag 13 januari 2015 van 12:30 – 17:00 uur aan de Wibautstraat 5A in Amsterdam, 1e etage. Doel is om de studenten een maatschappijkritische perspectief mee te geven, omdat zij straks in dit vakgebied gaan werken. Het thema van de conferentie is ‘‘Kan ik nog blijven wonen in mijn buurt?’

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Zoon, coördinator minor Wonen en conferentie: 06-21158767/ j.zoon@hva.nl of met Peter Witte, docent minor Wonen bij de opleiding SJD, mail: p.f.j.witte@hva.nl. Voor overige vragen:

T 06 2115 6400
E persvoorlichting@hva.nl