Hogeschool van Amsterdam

RAAK-slotcongres over beïnvloeden van financieel gedrag

Congres Financiële Educatie en Armoedebestrijding op 13 november

7 nov 2014 12:12

Steeds meer Nederlanders hebben te maken met problematische schulden. Maar het animo voor het volgen van een budgettraining is laag, en de uitval groot. Het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht wat hulpverleningsinstanties kunnen doen om de motivatie van mensen met schulden voor zo’n budgettraining te vergroten.

Op 13 november organiseert de HvA het slotcongres van dit RAAK-project ‘Sturen op motivatie’, samen met Delta Lloyd Foundation en Stichting Innovatie Alliantie (SIA). Bij het slotcongres ‘Financiële Educatie en Armoedebestrijding ’ draait alles om de vraag: wat zijn de mogelijkheden om het financiële gedrag van mensen te beïnvloeden, in het bijzonder via financiële educatie?

Sprekers bij dit congres zijn onder anderen wethouder Arjan Vliegenthart, Lidy van der Schaft (directeur wonen van De Key), Annemarie van Gaal (bekend van o.a. Een Dubbeltje op Zijn Kant), HvA-lector Armoede en Participatie Roeland van Geuns en drs. Niek Hoek (voorzitter Raad van Bestuur van Delta Lloyd).

Hoe motiveer je mensen met schulden?

Op het slotcongres worden de uitkomsten van het RAAK-onderzoek Sturen op Motivatie gepresenteerd. In dit project onderzocht de HvA hoe mensen meer en beter gemotiveerd kunnen worden om aan budgettrainingen mee te (blijven) doen, in samenwerking PuurZuid, HVO-Querido en MEE Amstel en Zaan. Deze hulpverleningsinstanties constateerden al uitval vóór de instroom: mensen melden zich wel aan, maar komen uiteindelijk niet opdagen. Daarnaast is er hoge uitval onder de cliënten die wel deelnemen. En uiteindelijk volgen mensen soms wel de gehele training, maar blijft het de vraag of ze hier blijvend iets van opsteken.

Instrinsieke motivatie

HvA-onderzoeker Jeanine Klaver: ‘Het is bekend dat budgettrainingen effectiever zijn, wanneer de deelnemer intrinsiek hiertoe gemotiveerd is. Wij hebben daarom onderzocht hoe hulpverleningsinstanties bij deze intrinsieke motivatie kunnen aansluiten. Dat is een effectieve manier om mensen meer bij de budgetcursus te betrekken.”

Die intrinsieke motivatie verschilt van persoon tot persoon; variërend van “Ik wil een goed voorbeeld geven voor mijn kinderen”, tot: “Ik wil niet meer afhankelijk zijn van instanties.” Om deze op te sporen is meer individuele aandacht voor de cliënt nodig. Zo blijkt uit het onderzoek dat persoonlijk contact effectiever is. Klaver: “Bij Puur Zuid kregen cliënten voorheen een schriftelijke uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Dit is nu vervangen door een telefonische intake. Bovendien zijn de voorlichtingsbijeenkomsten kleinschaliger gemaakt, en op meer plekken in de buurt georganiseerd. Deze persoonlijkere opzet lijkt effect te hebben: mensen vallen minder vaak uit het traject.”

Vrijwilligers helpen bij budgetcursus van Delta Lloyd Foundation

Aansluiten bij leefwereld

Daarnaast is cruciaal dat de budgetcursus wordt ingebed in de rest van de hulpverlening, ontdekten de onderzoekers. Voor de motivatie is het heel belangrijk dat de cursus direct aansluit op de dagelijkse behoefte. De professionals van HVO-Querido passen daarom de stappen uit de budgetcursus ook toe in de dagelijkse praktijk van de cliënten, die er zo direct voordeel ondervinden. Klaver: ‘Dan is de wil er.’

Neem voor meer informatie contact op met Ann De Wreede, kenniscentrumdmr@hva.nl/ 06-21156109. Of neem contact op met Persvoorlichting HvA: persvoorlichting@hva.nl / 06 - 2115 64 00. Kijk voor het volledige programma op de site van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht.