Hogeschool van Amsterdam

Nederland moet excellenter: Summit 2 oktober

25 sep 2014 13:40 | Afdeling Communicatie

Nederland heeft internationaal gezien relatief weinig leerlingen die hoog presteren.* De 22 Sirius-onderwijsinstellingen willen het onderwijs daarom blijvend ambitieuzer maken. Hoe gaan hogescholen en universiteiten hun excellentieonderwijs vormgeven nadat de subsidie hiervoor eind 2014 afloopt?

Manifest

Uit deze opdracht is een manifest ontstaan als agenda voor de verdere ontwikkeling van excellentie in het onderwijs. Dit manifest presenteren de ho-instellingen op 2 oktober aan minister Bussemaker tijdens de Summit Excellentie, georganiseerd door de Hogeschool van Amsterdam en Sirius.

Studenten, docenten, beleidsmakers, en mensen uit het bedrijfsleven hebben best practices en visies tijdens rondetafelgesprekken verzameld. Daaruit is het manifest voortgekomen dat de partijen 2 oktober aanbieden aan de minister van OCW, Jet Bussemaker. “Het is goed dat studenten samen met docenten hebben bekeken hoe ze meer uitgedaagd kunnen worden in het onderwijs, want alleen dan haal je het echte talent in studenten naar boven”, aldus de minister van Onderwijs.

Excellentie: van primair tot hoger onderwijs

Een van de punten die het manifest aankaart, is om de samenwerking binnen de onderwijsketen- van primair tot hoger onderwijs - nog verder te verbeteren. Excellentie verdient evenveel aandacht in het primair onderwijs en mbo. Het ministerie van OCW verstrekt dan ook vanaf volgend jaar subsidie voor een excellentieprogramma in het mbo. Minister Bussemaker: “Talentvolle studenten moeten met een ambitieus programma kunnen doorgroeien van vakman naar meester in hun vak.”

Summit Excellentie

Op de Summit Excellentie op 2 oktober spreekt minister Bussemaker haar verwachtingen uit na de ontvangst van het manifest. Daarnaast houdt Tex Gunning een keynote; hij is oud-topman Akzo en CEO TNT Express, evenals andere prominente sprekers. De Summit is opgezet als een festival; studenten treden op en in het Wereldcafé houden sprekers op de zeepkist hun betoog. Excellentie-experts van betrokken universiteiten en hogescholen geven masterclasses en workshops. Jeroen van Baar ( De Prestatiemaatschappij) geeft een workshop over de zin en onzin van excellentie. Kijk voor meer informatie op https://www.hva.nl/summitexcellentie/ .

Lector van het Jaar-verkiezing

Tijdens de Summit vindt ook de verkiezing van de Lector van het Jaar plaats, georganiseerd door ScienceGuide i.s.m. ISO. Het thema is dit jaar vernieuwing, excellentie en talentontwikkeling.

* Dit blijkt uit onderzoeken als PISA.

Excellente studenten uit heel Nederland werkten mee aan het manifest