Hogeschool van Amsterdam

HvA start lectoraat VMBO-MBO-HBO

15 mei 2014 13:27 | Afdeling Communicatie

De doorstroom van vmbo naar mbo naar hbo is een groot goed. Het biedt jongeren die hun talenten op de basisschool niet tot volle bloei hebben kunnen laten komen, kans om alsnog het beste uit zichzelf te halen en dit ook te verzilveren met een diploma van waarde. De doorstroom is echter vaak niet succesvol. Te veel studenten verlaten de vervolgopleiding zonder diploma. Het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) start met de voorbereiding voor een lectoraat over de doorstroom in het beroepsonderwijs met het doel om de praktijk te verbeteren en te innoveren.

Ietje Veldman, voorzitter domein Onderwijs en Opvoeding: 'We zien te veel ambitieuze jongeren die vroegtijdig afhaken of geen diploma halen. Dat is zorgelijk, omdat jonge mensen die hun opleiding verlaten mét diploma meer kansen hebben op de arbeidsmarkt en omdat gediplomeerde professionals juist ook voor de stad Amsterdam van groot economisch en maatschappelijke belang zijn. Het lectoraat zal zich richten op de vraag hoe instellingen binnen de beroepskolom hun gezamenlijke taak succesvoller kunnen vervullen en in hoeverre de grootstedelijke context hierbij als bijzonderheid moet worden aangemerkt'.

Landelijk kent het onderwerp grote belangstelling. Dit voorjaar kondigde het ministerie van OCW in een brief aan de Tweede Kamer aan met een regeling te komen ter verbetering van de doorstroom mbo-hbo. Vooruitlopend op deze plannen sloot de HvA onlangs met elf onderwijsinstellingen een convenant waarin onder meer de haalbaarheid van een algemeen doorstroomprogramma wordt onderzocht.

Ietje Veldman: 'Onderzoek van onderwijs is tot nu toe vooral gericht op het primair en voortgezet onderwijs. Aandacht voor mbo en hbo is hierop een welkome en logische aanvulling.'

Per 1 september start in het domein Onderwijs en Opvoeding (DOO) van de HvA het programma ter voorbereiding van het lectoraat 'VMBO - MBO - HBO, de beroepskolom in grootstedelijke context' waarin, in samenwerking met het veld en partner-kennisinstellingen de concrete onderzoekvragen van dit lectoraat worden uitgewerkt.