Hogeschool van Amsterdam

Geen ‘Wolves of Wallstreet’ opleiden voor financiële wereld

10 apr 2014 08:43 | Afdeling Communicatie

Lector Frank Jan de Graaf van de Hogeschool van Amsterdam gaat een nieuwe generatie economen opleiden, die meer zijn dan de typische ‘Wolf of Wallstreet’. In de financiële sector lijkt één belang voorop te staan: geld verdienen, desnoods door de mazen van de wet. Willen we toe naar een financiële sector met oog voor de menselijke en maatschappelijke kant, dan moeten bedrijfseconomen openstaan voor reflectie en verschillende heuristieken . Dit betoogt De Graaf in zijn lectorale rede op 15 april.

'Financiële wereld lijkt op bio-industrie'

De Graaf: 'De positie van de financiële industrie lijkt in bepaalde opzichten op de bio-industrie. Beide draaien om gestandaardiseerde processen, niet om boeren en bankiers die betrokken zijn bij hun dieren en klanten.' Illustratief is het voorbeeld van een topbankier, die sprak over het 'uitmelken' van klanten'.* Lector De Graaf noemt dit vervreemding: de financiële sector staat af van degenen voor wie ze ooit bedoeld was, namelijk de klant. 'We moeten ervoor zorgen dat de financiële wereld meer aansluit op de leefwereld van mensen. Dit kan door economen op te leiden, die niet alleen vanuit rekenkundige modellen redeneren, maar die vragen stellen, ook vanuit niet-economische hoek.'

De Graaf is als lector Corporate Governance and Leadership betrokken bij de economische opleidingen van de HvA. De Graaf werkt toe naar een nieuwe generatie economen met meer bewustzijn voor burgers. Bedrijfseconomen zijn zich er nu vaak niet van bewust dat zij vanuit één bepaald denkkader en één belang (winst maken) de wereld bekijken. Het lectoraat van De Graaf neemt verschillende andere bedrijfskundige theorieën en benaderingen mee in analyses en brengt dit de studenten bij. Studenten leren zo dat naast de feiten het minstens zo belangrijk is hoe je volgens ethische gedragscodes handelt, hoe je samenwerkt en hoe je een boodschap overbrengt. De Graaf: 'Dit is nodig voor een gezonde economische ontwikkeling die gepaard gaat met ethisch bewustzijn, geld verdienen en zorg voor onze kinderen.'

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Persvoorlichting HvA via 06-2115 6400 of Persvoorlichting@hva.nl . Of neem contact op met dr. Frank Jan de Graaf .

*De Wit, 2000