Hogeschool van Amsterdam

Verkiezingsstrijd bij de HvA

3 mrt 2014 07:18 | Afdeling Communicatie

Vijf Amsterdamse lijsttrekkers (PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks) overtroeven elkaar op donderdagmiddag 6 maart met hun beste ideeën voor een stad waar iedereen gelijk is. Dat is hard nodig, want volgens vele Amsterdammers worden de verschillen in de samenleving alleen maar groter. Hoe willen de lijsttrekkers deze (schijnbare) tweedeling aanpakken? Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Kennisnetwerk Amsterdam (KNA) organiseren in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat dat voor iedereen toegankelijk is.

'We zien dat onze studenten in toenemende mate problemen hebben met het vinden van huisvesting. De HvA en UvA werken al jaren samen met de gemeente om in die behoefte tegemoet te komen, maar er zijn nog grote stappen te maken', aldus Collegevoorzitter HvA-UvA Louise Gunning. Het onderwerp 'wonen in Amsterdam' is voor het debat geformuleerd als één van de belangrijke maatschappelijke aandachtspunten waar over wordt gediscussieerd. Wonen binnen de Ring wordt steeds duurder en daarmee ontstaan er grote verschillen in leefbaarheid tussen wijken binnen en buiten het stadscentrum. Hoe kunnen we dit tegen gaan?

In discussierondes pitchen de lijsttrekkers hun ideeën over de thema's in aanwezigheid van studenten en andere belangstellenden. Zorg, jeugdwerkloosheid en samenleven zijn andere onderwerpen. Het publiek discussieert mee en verkiest na afloop het beste idee.

'Wij willen onze achterban, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs in Amsterdam, de kans geven nog beter kennis te maken met de ideeën van de verschillende politieke partijen. Daarmee hopen wij iedereen te inspireren om een weloverwogen stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart', aldus KNA-voorzitter Patrick van Beveren.

Het debat vindt plaats op donderdag 6 maart van 16.00-17.30 uur (inloop 15.30 uur) bij FLOOR, het debat- en activiteitencentrum van de HvA (Kohnstammhuis - Wibautstraat 2-4). Lees meer op www.floor.hva.nl of www.kennisnetwerk-amsterdam.nl .Voor meer informatie (niet voor publicatie):

Neem contact op met Persvoorlichting Hogeschool van Amsterdam (HvA) via onderstaande contactgegevens of met Patrick van Beveren, voorzitter Kennisnetwerk Amsterdam via 06-10714987.

T 06 2115 6400 E Persvoorlichting@hva.nl