Hogeschool van Amsterdam

Oefenhuis bereidt studenten voor op zorg in thuissituatie

19 feb 2014 10:35 | Afdeling Communicatie

Het Praktijkhuis, een bijna niet van echt te onderscheiden indoor oefenhuis voor zorgstudenten van domein Gezondheid (Hogeschool van Amsterdam), wordt donderdag 20 februari samen met het werkveld geopend. Studenten oefenen er in een levensechte setting hun omgang met cliënten, zoals een transfer van rolstoel naar toilet. Het huis laat de zorgprofessionals in spe oefenen in een zorgcontext zoals die steeds vaker in het werkveld voorkomt: zorg aan huis.

De opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam investeert met het Praktijkhuis in een onderwijskundige vernieuwing die inspeelt op nieuwe zorgthema's. Twee van de belangrijkste ontwikkelingen waar het zorglandschap mee te maken krijgt, zijn de vergrijzing en stijgende zorgkosten. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Er is een verschuiving vanuit de dure tweedelijnszorg naar de eerste lijn, en eerstelijnszorg verschuift weer meer naar de eigen woonomgeving. Ook wordt de ligduur in ziekenhuizen steeds korter en gaan cliënten eerder naar huis om daar verder te herstellen. Met dat perspectief leidt Domein Gezondheid zorgprofessionals op die weten hoe te handelen in de zorg-aan-huis-situatie.

Margo van Hartingsveldt, opleidingsmanager van de opleiding Ergotherapie, licht het effect van het werken in de context van de cliënt toe: "Als ergotherapeuten werken we steeds vaker in de omgeving waar mensen hun handelingsvraag hebben. Dit is veel effectiever omdat samen met de cliënt gewerkt wordt aan een oplossing waarbij de mogelijkheden van zijn thuisomgeving gelijk ingezet worden. Dit past bij de maatschappelijke en ergotherapeutische visie op zorg en welzijn." Dat het huis goed aansluit op de praktijk, blijkt uit de feedback van studenten: "We weten nu veel duidelijker wat we als stagiair tijdens het werken in de eerste lijn kunnen verwachten." Opening Praktijkhuis Datum: donderdag 20 februari Tijdstip: 17.00 Locatie: Domein Gezondheid, Hogeschool van Amsterdam Nicolaes Tulphuis Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam Zuidoost