Hogeschool van Amsterdam

Convenant om studiesucces mbo-doorstromers te bevorderen

5 feb 2014 09:30 | Afdeling Communicatie

Twaalf onderwijsinstellingen uit de regio Noord-Holland en Flevoland sloten gisteravond, 4 februari een convenant om het studiesucces van mbo-doorstromers in het hbo te verbeteren. De partners willen niveau 4-studenten al tijdens hun mbo-opleiding voorbereiden op een hbo-studie en hen intensiever begeleiden bij hun (studie)loopbaanoriëntatie.

Landelijk is veel aandacht voor de teruglopende doorstroom en het afnemende studiesucces van mbo'ers in het hbo.* Het ministerie van OCW kondigde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aan met een regeling te komen voor de doorstroom mbo-hbo. Vooruitlopend op deze plannen willen de twaalf instellingen, die samen het verband Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland vormen, de doorstroom en het studiesucces van mbo'ers in het hbo verbeteren. De deelnemende instellingen zijn: ROC van Amsterdam, ROC TOP, ROC van Flevoland, Horizon College, Regio College, Nova College, ROC Kop van Noord-Holland, Mediacollege Amsterdam, Hogeschool iPabo, Hogeschool Inholland, Windesheim Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam.

Ronald Wilcke, voorzitter van het bestuurlijk overleg van het Netwerk en collegevoorzitter van ROC Flevoland: "Wij nemen bestuurlijk de verantwoordelijkheid voor het studiesucces van onze studenten die het mbo-hbo doorlopen. Dit studiesucces van onze studenten verhogen is onze gezamenlijke ambitie." "Om aanstaande studenten op weg te helpen een bewuste studiekeuze te maken, krijgen de studiekiezers al een gevarieerd pakket van activiteiten aangeboden waarmee zij in staat zijn een tijdige en juiste keuze te maken. Het sluitstuk daarvan is de studiekeuzecheck", voegt collegevoorzitter Doekle Terpstra van Inholland daaraan toe. Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over het convenant: "Studiesucces verbeteren is voor de HvA topprioriteit. Tegelijkertijd willen we de toegankelijkheid van onze opleidingen voor mbo-talent handhaven. Dit convenant biedt alle partijen een concreet handvat om deze ambitie te verwezenlijken."

Doorstroomprogramma op mbo

De partners van het Netwerk gaan onderzoeken of het haalbaar is om een algemeen doorstroomprogramma aan te bieden op het mbo, dat studenten beter voorbereidt op het hbo. Hiermee wordt het mogelijk studenten op hun werkelijke kwaliteiten te toetsen en niet slechts op hun formele vooropleiding. Het streven is om een doorstroomprogramma op te nemen in de keuzeruimte van het mbo.

Voorlichting mbo'ers verbeteren

De mbo- en hbo-partners van het Netwerk gaan ook gezamenlijke voorlichting en begeleiding organiseren. Het is de bedoeling om doorstromers op het mbo een (studie)loopbaantraject te laten volgen, waarin zij kennismaken met hbo-opleidingscompetenties. Een eerste gezamenlijke stap in voorlichting is al gemaakt. De door het netwerk ontwikkelde website www.leerverder.nl helpt mbo'ers in hun oriëntatie op een vervolgstudie aan het hbo.

Onderzoek naar haalbaarheid OCW-beleid

Tot slot gaan de partners onderzoek doen naar de haalbaarheid van het beleid dat hogescholen gaan voeren in het kader van de nieuwe regeling vooropleidingseisen van het ministerie van OCW omtrent de doorstroom van mbo'ers in het hbo. Deze regeling houdt in dat sommige mbo'ers eerst voor een toelatingsonderzoek moeten slagen voor zij een hbo-opleiding kunnen volgen. De onderwijsinstellingen gaan onderzoeken of de regeling toegevoegde waarde heeft, aangezien de studiekeuzecheck nu al wordt ingezet voor alle instromende studenten. Als de regeling inderdaad toegevoegde waarde heeft, wordt onderzocht of het mogelijk is om deficiëntieonderzoeken en de uitslagen daarvan op elkaar af te stemmen.

*Het diplomarendement na vijf jaar is van 1995 tot 2007 gedaald van 60.5% naar 51,4%.

Neem voor meer informatie contact op met Persvoorlichting Hogeschool van Amsterdam: 06-2115 6400 - persvoorlichting@hva.nl