Hogeschool van Amsterdam

Scriptie over pedofiele jongeren wint eerste Gouden Liniaal

4 dec 2013 16:36 | Afdeling Communicatie

Op dinsdagmiddag 3 december 2013 is voor de eerste keer de Gouden Liniaal uitgereikt. Deze prijs van Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam is ingesteld om de beroepstrots van leraren en pedagogen beter voor het voetlicht te brengen. De jury kende unaniem de eerste prijs toe aan David Jacobson, voor zijn scriptie <a href="http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hbosearch.results/?query=david jacobson" target="_blank"> Pedofiele jongeren: een onderzoek naar ervaringen van pedofiele jongeren bij het zoeken naar informatie en hulp </a> .

Moedig

De jury vond dat Jacobson "een moedig onderwerp" gekozen had voor zijn onderzoek, dat mede door de hoge kwaliteit ervan bijdraagt aan de agendering van een maatschappelijk relevant onderwerp. Jacobson deed zijn onderzoek in opdracht van Ouders Online.

Uit 35 inzendingen waren zeven scripties genomineerd; de afgestudeerde studenten presenteerden gisteravond hun werk, waarna de prijzen werden uitgereikt. Bij de beoordeling is gekeken naar: • het belang voor de beroepspraktijk en de maatschappij; • of er nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom onderwijs en opvoeding zijn voorgedragen; • of er een duidelijke verbinding is gelegd met een grootstedelijk vraagstuk.

De scriptie van David Jacobson kwam op basis van deze criteria als beste uit de bus.

De tweede prijs ging naar Weja Kuin. Onderwerp van haar scriptie is 'Binden en Verbinden' Een onderzoek naar 'good practices' van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin . Een toegankelijk geschreven scriptie over een actueel onderwerp, met een waardevolle verdieping van de betekenis van participatie van ouders en jongeren.

De derde prijs is voor Rico Klaassen Bos met de scriptie Welk effect heeft onderwijs gedifferentieerd in leerstijlen op het verschil in motivatie tussen jongens en meisjes? Een vlot geschreven scriptie, die lesmethodes van docenten ter discussie stelt en bruikbare aanbevelingen oplevert voor de praktijk van het basisonderwijs. Noot voor de redactie De scripties zijn beschikbaar via HBO Kennisbank en te vinden via de ingevoegde links in dit persbericht.

Voor meer informatie over de Gouden Liniaal als scriptieprijs van het domein Onderwijs en Opvoeding, en contactgegevens van de studenten: Meike Verhagen (persvoorlichter HvA): 06 211 56400 Voor meer informatie over de winnende scriptie: David Jacobson: 06 22915419 Opdrachtgever Ouders Online: Justine Pardoen (hoofdredacteur): 06 814 27 665