Hogeschool van Amsterdam

Ruim twee derde van de webwinkels heeft interesse in een ‘stenen’ winkel

18 dec 2013 09:49 | Afdeling Communicatie

Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar de vestigingsbehoeften van webwinkels uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en Seinpost Adviesbureau in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel. In totaal zijn de vestigingsbehoeften van meer dan 350 bedrijven die als webwinkel gestart zijn in kaart gebracht. Waar vaak wordt gesproken over de ‘bedreigingen’ van internetwinkels, laten de resultaten van dit onderzoek duidelijke kansen zien om de leegstand in winkelgebieden terug te dringen.

Eén op de vijf heeft ervaring met een 'stenen' winkel Ruim 20 procent van de ondervraagde webwinkels heeft al (eens) de stap gezet van verkoop via internet (pure player) naar de combinatie van online en offline verkoop (multi-channel retailer). Vooral een eigen winkel is populair (15 procent). Maar ook een winkel in een winkel (shop-in-shop; 8 procent) en een tijdelijke winkel (pop-up-store; 1 procent) komen voor. Voor ongeveer een derde van de webwinkels is, en blijft internet het enige verkoopkanaal. Zij hebben geen interesse in het openen van een 'stenen ' winkel.

Webwinkels hebben vooral interesse in shop-in-shop Webwinkels die nog geen 'stenen' winkel hebben, zijn het meest geïnteresseerd in een shop-in-shop (43 procent). Een eigen fysieke winkel is voor 38 procent van de webwinkels interessant en 35 procent ziet mogelijkheden in een pop-up store. Van de webwinkels zonder 'stenen' winkel heeft een kwart ooit serieus overwogen om een bepaald soort winkel te openen.

Vooral kansen voor aanloopstraten Webwinkels hebben vooral interesse in locaties buiten de hoofdwinkelstraten, waar de leegstand doorgaans groter is. Waarbij zij overwegend zoeken naar de wat kleinere panden (tot 100 m2). Vooral winkelstraten met een eigen gezicht, worden gewaardeerd door web ondernemers. Flexibiliteit in huurcontracten en -voorwaarden is een belangrijke voorwaarde om deze ondernemers te verleiden om leegstaande panden in te vullen.

Resultaten Eind maart 2014 verschijnt een rapport met daarin de resultaten van het onderzoek onder ruim 350 webwinkels. Hierin wordt onder meer antwoord gegeven op de volgende vragen. Wat is het profiel van de webwinkels die geïnteresseerd zijn in een bepaald soort fysieke winkel? Wat zijn de motieven om een (tijdelijke) fysieke winkel te openen? Wat zijn de effecten van het openen van een bepaald soort fysieke winkel voor webwinkels? Welke locaties zijn voor webwinkels interessant om een (tijdelijke) fysieke winkel te openen? Welke kenmerken van een winkelpand en de vestigingslocatie zijn voor webwinkels belangrijk? Wat kunnen eigenaren en beleidsmakers doen om de ruimtebehoefte van webwinkels te faciliteren?

Seminar De definitieve resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het seminar 'Vestigingsvoorkeuren van Webwinkels' dat plaatsvindt op 27 maart 2014 bij de Hogeschool van Amsterdam. Verder zullen tijdens het seminar onder andere vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren en gemeenten hun visie geven op dit thema. Daarnaast zullen enkele praktijkcases gepresenteerd worden. Alle deelnemers aan het seminar ontvangen gratis een gedrukt exemplaar van het onderzoeksrapport. Voor meer informatie over het seminar en aanmelden zie: http://www.carem.hva.nl/event/webwinkels/