Hogeschool van Amsterdam

Zelfredzaamheid naar vermogen: Lectorale Rede Roeland van Geuns

5 nov 2013 16:38 | Afdeling Communicatie

Steeds meer Nederlanders hebben grote moeite om maandelijks rond te komen of hebben al te maken met problematische schulden. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, legt in zijn Lectorale Rede op 12 november uit hoe we op een nieuwe manier naar de achtergronden van de armoede kunnen kijken om de problemen effectief te lijf te gaan.

Als gevolg van de economische crisis neemt sinds 2008 de armoede in Nederland toe: schulden worden hoger en complexer, en steeds meer mensen krijgen ermee te maken. In de grote steden is het probleem nog groter. Terwijl van de Nederlandse bevolking 9,5 procent op een sociaal minimum leeft, is dat in Amsterdam meer dan 17 procent. Dat betekent dat er in iedere basisschool gemiddeld vier kinderen in armoede opgroeien. En dat heeft vaak grote gevolgen, bijvoorbeeld voor hun gezondheid en hun mate van maatschappelijke participatie.

Every picture tells a story

Maar het ene arme huishouden is het andere niet. Onder de titel Every picture tells a story betoogt Van Geuns dat we anders naar arme huishoudens moeten leren kijken. 'In mijn onderzoek naar de achtergronden van armoede staan feitelijk gedrag, houding en vaardigheden centraal,' aldus van Geuns. 'Alleen wanneer we op die nieuwe manier naar de achtergronden van armoede gaan kijken en aansluiting zoeken bij de leefwereld van betrokkenen, kunnen we zowel de hulpverleners als de betrokkenen in staat stellen daar iets aan te doen.'

'Niet iedereen is even zelfredzaam'

'Zelfredzaamheid naar vermogen is een essentieel uitgangspunt in de hulpverlening,' stelt Van Geuns. 'Het vermogen tot zelfsturing is nu eenmaal niet voor iedereen hetzelfde; het is belangrijk dat we erkennen dat er veel mensen zijn met beperkte mogelijkheden om hun problemen op te lossen. In mijn openbare les schets ik het beeld dat je te zien krijgt wanneer je deze nieuwe bril opzet. En uiteraard ga ik in op de bijdrage die het lectoraat Armoede en Participatie wil leveren aan het vergroten van inzicht in de problematiek én het ontwikkelen van effectieve ondersteuning.'

_____

Lectorale Rede Roeland van Geuns

Op dinsdag 12 november 2013 om 16.00 uur spreekt dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie, zijn Lectorale Rede uit in de Kohnstammzaal van het Kohnstammhuis aan de Wibautstraat 2-4 te Amsterdam. Journalisten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom de Lectorale Rede bij te wonen. U kunt zich tot 11 november aanmelden via www.hva.nl/lectoralerederoelandvangeuns . Of neem contact op met HvA Persvoorlichting: persvoorlichting@hva.nl / 020 - 595 32 62.