Hogeschool van Amsterdam

De waarde(n) van het jongerenwerk

7 okt 2013 13:19 | Afdeling Communicatie

Uitzichtloosheid, isolement, passiviteit en antisociaal gedrag. Als jongeren er zelf of met hun eigen omgeving niet uitkomen, biedt het jongerenwerk uitkomst. Maar vanuit welke normatieve positie begeleiden de jongerenwerkers de jongeren eigenlijk naar volwassenheid? En: wat is nu eigenlijk de bijdrage van het jongerenwerk aan de toekomst van jongeren? Ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Judith Metz, lector Jongerenwerk in de Grote Stad aan de Hogeschool van Amsterdam geeft op dinsdag 8 oktober om 16.00 uur haar lectorale rede hierover, met de titel: ‘De Waarde(n) van het Jongerenwerk’.

Normatieve positie

Het jongerenwerk bestaat bijna 150 jaar en begeleidt jongeren waar nodig bij de ontwikkeling naar volwassenheid. Het jongerenwerk is van grote invloed op de vorming van jongeren. Tegelijkertijd is er weinig aandacht voor de eigen waarden van het jongerenwerk. In haar rede vraagt Metz hier aandacht voor. Ook onderneemt zij een eerste poging om deze normatieve positie in kaart te brengen.

Hervorming verzorgingsstaat

Metz gaat in haar lectorale rede ook in op de bijdrage van het jongerenwerk aan de participatiesamenleving. Dankzij de heroriëntatie op de verzorgingsstaat, is het de vraag welke taken beroepsmatig moeten worden ingevuld, en wat beter vrijwillig kan worden gedaan.

In het tweede deel van haar rede zet Metz daarom uiteen welke bijdrage het professionele jongerenwerk daaraan kan leveren. Aan de orde komen onder andere: het ontdekken van eigen kracht, een vangnet vormen voor jongeren die tussen wal en schip vallen, het signaleren en het toeleiden (naar instituties). .

Lectorale Rede

HvA-lectoren presenteren zichzelf, hun discipline (werkveld) en hun activiteiten aan de hogeschoolgemeenschap en de buitenwereld in een lectorale rede, die toegankelijk is voor een breed publiek.

Wanneer: dinsdag 8 oktober, 16.00 uur Waar: Kohnstammzaal, 9e verdieping Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, Amsterdam Aanmelden: hva.nl/lectoraleredejudithmetz Judith Metz is verbonden aan het lectoraat Youth Spot, het eerste lectoraat voor jongerenwerk in Nederland. Via onderzoekswerkplaatsen waarin professionals, studenten, docenten en onderzoekers samenwerken werkt Youth Spot aan kennisontwikkeling. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, ClickF1, Welsaen, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC TOP

Noot voor de redactie:

Journalisten zijn van harte welkom bij de lectorale rede van Judith Metz. Voor meer informatie: persvoorlichting@hva.nl / 06- 21 15 64 00