Burgers berekenen zelf binnenkort hun kinderalimentatie

11 sep 2013 14:53 | Afdeling Communicatie

Vrijdag 13 september is de Dag van de Scheiding. Kinderen van gescheiden ouders zijn vaak de dupe van wanbetaling en conflicten rondom alimentatie. Het nieuwe kinderalimentatiesysteem KART, waarmee burgers zelf alimentatie kunnen berekenen, kan daar verandering in brengen. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) evalueerden dit systeem en constateerden dat gescheiden ouders tevreden zijn dat zij zelf het kinderalimentatiebedrag kunnen berekenen.

Onenigheid bij kinderalimentatieberekening Bij 70% van de gescheiden ouders waar kinderalimentatie verschuldigd is, ontstaan problemen. De onenigheid wordt mede veroorzaakt door het ingewikkelde systeem waarmee de alimentatie momenteel wordt berekend. Dit systeem is niet geschikt voor leken en daardoor hebben gescheiden ouders weinig inzicht in de berekening. Kamerleden Recourt (PvdA) en Van der Steur (VVD) willen daarom op korte termijn een wetsvoorstel indienen voor een vereenvoudigd kinderalimentatiesysteem. Het systeem gaat uit van inkomen, zorgverdeling en de kindgebonden kosten. De Kinder Alimentatie Reken Tool (KART), een eenvoudige online tool, waarmee de burger in 4 stappen zelf de alimentatie kan berekenen, is daar onderdeel van.

Doe-het-zelf-tool onderzocht Onderzoekers Bregje Dijksterhuis en Mark van Duijvenvoorde van het onderzoeksprogramma Legal Management van de HvA onderzochten de waardering van de tool onder bijna 300 gescheiden burgers in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand en het Landelijk Bureau Inning Overheidsbijdragen (LBIO)*. De gebruikers gaven aan het nieuwe systeem eenvoudig en duidelijk te vinden.

Betaling kinderalimentatie bevorderen De gescheiden burgers zijn tevreden met de drie ingrediënten die als input dienen voor de nieuwe kinderalimentatieberekening: inkomen, zorgverdeling en verdeling kindgebonden kosten. 'De duidelijkheid leidt tot meer rechtvaardigheidsgevoel', licht onderzoeker Dijksterhuis toe: 'Doordat mensen de berekening zelf uitvoeren en begrijpen, kunnen zij zich gemakkelijker vereenzelvigen met de alimentatieberekening. Uit ons onderzoek blijkt dat alimentatieplichtigen opvallend tevredener zijn met het bedrag dat de tool berekent.'

Minder leunen op juridische professionals De onderzoekers concluderen dat het nieuwe kinderalimentatiesysteem veel voordelen heeft ten opzichte van de huidige Tremanormen, die als ingewikkeld worden ervaren. Dijksterhuis: 'De Tremanormen zijn er dóór professionals, vóór professionals. Het nieuwe alimentatiesysteem Recourt/Van der Steur is voor leken, en bevordert de zelfredzaamheid van de gescheiden burger.' Gescheiden ouders hoeven daarom minder gebruik te maken van juridische professionals, vertelt Dijksterhuis: 'Ik denk dat een aanzienlijk deel van de gerechtelijke kosten voortkomen uit de onduidelijkheid van het huidige systeem. Het nieuwe systeem maakt de burger zelfstandiger, daardoor slinken de advocaatkosten en de maatschappelijke kosten. Een scheiding is altijd vervelend, maar hiermee kunnen problemen achteraf gereduceerd worden. Dat is toch een pleister op de wonde, vooral voor kinderen.'

*De onderzoekers koppelden een enquête aan de tool KART en hadden een respons van 292 personen. Ze hielden 34 vervolginterviews. Publicatie Dijksterhuis, mr. dr. Bregje en Mark van Duijvenvoorde LLB. (2013). K inderalimentatiesysteem Recourt / Van der Steur. Evaluatieonderzoek onder gescheiden burgers . Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Legal Management. Samenvatting: Kinderalimentatiesysteem Recourt / Van der Steur Contact Bregje Dijksterhuis via b.m.dijksterhuis@hva.nl Of persvoorlichting via persvoorlichting@hva.nl Meer informatie Lectoraat Legal Management