Hogeschool van Amsterdam

Zes studenten brengen advies uit aan minister over condities voor het lerarenberoep

17 jun 2013 15:30 | Afdeling Communicatie

Maandag 17 juni brengen zes studenten van het domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA en van de Universitaire Pabo van Amsterdam (HvA en UvA) een advies uit aan de minister over de condities waaronder zij zich als leraar voor 100% kunnen inzetten voor de leerlingen waar ze nu en straks les aan geven.

Zes ambitieuze studenten bij topconferentie

Omdat de derde International Teacher Summit on the Teaching Profession (ISTP2013) dit jaar in Amsterdam plaatsvond, kregen zes Amsterdamse aankomende leraren de mogelijkheid om deze topconferentie bij te wonen. De zes studenten zijn ambitieus ten aanzien van de rol die ze willen spelen, wat tot uiting komt in de keuze die ze gemaakt hebben voor het volgen van verzwaarde excellentieprogramma's. De deelname aan de Teacher Summit was een unieke mogelijkheid om in een internationale setting kennis te nemen van en het gesprek aan te gaan over thema's rond het beroep van de leraar. Hun ervaring hebben ze vastgelegd in een statement over de ambities en passie die te hebben en de context en condities waaronder ze die ambitie vorm kunnen en willen geven. Dat statement bieden ze 17 juni als advies aan minister Jet Bussemaker aan.

Perspectief van de aankomende leraar

In hun statement gaan ze in op de wil en noodzaak om te blijven leren en ontwikkelen, binnen een professionele organisatie waarin gewerkt en geleerd wordt binnen een team van leraren, ondersteund en geïnspireerd door een bevlogen schoolleider. Maar ook op de wil om zich te verantwoorden naar collega's, leerlingen en ouders over hun professionele kwaliteit, door middel van een lerarenregister dat van, voor en door de beroepsgroep van leraren is. Voor hen is zelfregie gericht op ontwikkeling en kwaliteitsverbetering vanzelfsprekend, wat zich slecht verhoudt tot controle en overheidsverplichtingen. Voor de realisatie van hun ambitie en passie is het van belang dat hun perspectief meegenomen wordt bij het ontwikkelen van beleid, voorbeeld via de Onderwijscoöperatie, als stem van de beroepsgroep van leraren.

Gesprek met de minister

Hun statement bevat boodschappen voor de minister, schoolleiders, de beroepsgroep van leraren en voor de lerarenopleidingen. Bij het gesprek met de minister zullen ook studenten van andere lerarenopleidingen aanschuiven om met de minister te spreken over algemene thema's rond selectie en kwaliteit bij de lerarenopleidingen.