Hogeschool van Amsterdam

Minder vitale oudere echtgenoten doen steeds meer samen

13 jun 2013 08:46 | Afdeling Communicatie

Om hun onafhankelijkheid te behouden gaan oudere echtgenoten met toenemende gezondheidsproblemen steeds meer activiteiten samen doen. Mannen met fysieke beperkingen behouden hun sociale participatie als hun vrouw gezond is. De sociale participatie van diezelfde gezonde vrouwen vermindert echter als hun echtgenoot fysieke beperkingen heeft. Dit concludeert ergotherapeut Fenna van Nes. Zij promoveert 13 juni bij VU medisch centrum.

Specifieke aandacht nodig voor vrouwen met een echtgenoot met gezondheidsproblemen Fenna van Nes deed onderzoek onder oudere echtparen. Zij onderzocht hoe echtparen zich aanpassen als zij door gezondheidsproblemen hun dagelijkse activiteiten niet meer kunnen doen zoals zij gewend waren. De ervaringen van 80 echtparen stonden centraal. Daarnaast analyseerde zij in een 50 groep de invloed van fysieke gezondheidsproblemen van de ene echtgenoot op de sociale participatie van de partner.

Van Nes laat zien dat het veranderingsproces van dagelijkse activiteiten gefaseerd verloopt, waarbij echtgenoten met toenemende gezondheidsproblemen steeds meer activiteiten samen gaan doen, zodat zij zo lang mogelijk samen hun zelfstandigheid kunnen behouden. Tijdens dit veranderingsproces krijgen activiteiten voor hen een andere betekenis. Daardoor kunnen zij hun individuele en gezamenlijke identiteit behouden. Daarnaast toont het onderzoek een verschil aan tussen mannen en vrouwen. Mannen met fysieke beperkingen behouden hun sociale participatie als hun vrouw gezond is. De sociale participatie van gezonde vrouwen vermindert echter als hun echtgenoot fysieke beperkingen heeft.

Dit onderzoek laat de onderlinge beïnvloeding van oudere echtgenoten zien. Steeds meer echtgenoten zullen samen oud worden en zelfstandig thuis blijven wonen, ook met toenemende gezondheidsproblemen. Specifieke aandacht lijkt gewenst voor de sociale participatie van gezonde vrouwen met een echtgenoot met gezondheidsproblemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie van VUmc, Caroline Arps of Jim Heirbaut, 020- 444 3444. VUmc kunt u lezen op www.VUmc.nl/journalisten .