Hogeschool van Amsterdam

HAN en HvA stimuleren actieve leefstijl bij vmbo'ers

28 mei 2013 11:00 | Afdeling Communicatie

De HAN en HvA gaan de komende vier jaar samen het bewegingstekort en overgewicht onder vmbo-jongeren te lijf. Per 1 september gaan leerlingen van 20 vmbo-scholen in Nijmegen en Amsterdam zelf aan de slag om sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen die veel beter dan voorheen passen bij hun eigen behoeften en levensfase. Onderzoekers en studenten van de opleidingen Sport, Gezondheid en Management, Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Voeding & Diëtetiek van de HAN en de HvA begeleiden hen hierbij.

Wat beweegt jongeren?

De onderzoekers brengen op een innovatieve manier in kaart wat vmbo-jongeren beweegt of in beweging brengt. Voor het eerst krijgen jongeren zelf de regie bij het onderzoeken wat de drijfveren voor een actieve leefstijl zijn van hun leeftijdsgenoten (Assets-benadering). Hierbij worden niet de standaard vragenlijsten gebruikt maar gaan ze elkaar interviewen. Daarnaast gaan ze aan de hand van zelfgemaakte foto's van hun eigen omgeving op zoek naar hun eigen mogelijkheden en barrières. De onderzoekers helpen de jongeren slechts door de mogelijke hindernissen bij het opzetten en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten weg te nemen. In de toekomst gaan de HAN en HvA deze aanpak ook op andere scholen inzetten. De resultaten zullen onder meer worden gebruikt in de doorlopende onderwijsleerlijn Bewegen en Gezondheid voor het VMBO. Dit gebeurt in goede afstemming met de leerlijnen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en mbo.

Project NWO/ZonMw

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het onderzoeksprogramma Sport van NWO/ZonMw. Het unieke project van de HAN en de HvA behoort tot de 9 gehonoreerde projecten (uit 66 inzendingen) binnen de pijler Vitaal. De HAN en de HvA zijn onder de hoofdaanvragers de enige hogescholen die penvoerder zijn. De overige gehonoreerde projecten zijn door universiteiten ingediend.

Voor dit project zijn de HAN en de HvA een alliantie gestart bestaande uit NISB, VO-raad, KVLO, SLO, DMO, Topscore en de Universiteit van Wageningen. Het project draagt bij aan het stimuleren van een actieve leefstijl bij VMBO jongeren en daarmee aan een gezond gewicht en aan het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Dr. J. Dierx, MPH: Projectleider ‘Stimuleren van duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies.’

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN Sport en Bewegen john.dierx@han.nl

Prof. Dr. H. Toussaint: Lector Bewegingswetenschappen

Hogeschool van Amsterdam Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) h.toussaint@hva.nl