Hogeschool van Amsterdam

PLAYgrounds laat kinderen meer bewegen op het schoolplein

11 apr 2013 15:07 | Afdeling Communicatie

Hoe laat je kinderen meer bewegen op het schoolplein, vooral degenen die buiten de groep vallen en daarom aan de kant staan? Het schoolpleinprogramma PLAYgrounds van HvA-onderzoeker Mirka Janssen en lector Huub Toussaint blijkt een effectieve oplossing om kinderen intensief te laten bewegen en iedereen speelruimte te gunnen. De Commissie Gezond Leven van de overheid heeft PLAYgrounds daarom met de hoogste binnenlandse erkenning opgenomen in de <a href="http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/" rel="external"> nationale database van leefstijlinterventies </a> .

Wat is PLAYgrounds?

Op vier basisscholen in Amsterdam West is PLAYgrounds toegepast. Het schoolplein werd daarbij aangepast in verschillende zones die uitnodigen tot bewegen. Met het hotspotsysteem worden plekken onder klassen verdeeld, zodat de meest dominante kinderen niet alle hotspots bezet houden. In de gymles worden kinderen enthousiast gemaakt om de geoefende spellen ook op het schoolplein te doen. In vergelijking met de vier controlescholen was duidelijk verschil te zien: de kinderen bewogen dankzij PLAYgrounds intensiever gedurende het hele schooljaar. Docenten gaven aan dat er meer gespeeld werd en er minder ruzies ontstonden.

Commissie: 'indrukwekkend resultaat'

De commissie Gezond Leven prijst de goede onderzoeksopzet en de indrukwekkende resultaten van PLAYgrounds. De commissie heeft PLAYgrounds opgenomen in de Interventiedatabase van loketgezondleven.nl met het etiket 'waarschijnlijk effectief', de hoogst mogelijke Nederlandse erkenning. 'Het is bijzonder als de interventie in één keer erkend wordt,' licht Janssen toe. Van de ruim 3000 interventies in de database hebben slechts 18 deze aanduiding, omdat deze erkenning vaak pas na jaren en extra onderzoek wordt gegeven. Iedereen die zich met publieke gezondheid bezighoudt kan in deze database interventies zoeken en deze zelf toepassen.

Noot voor de redactie </strong> ">

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het lectoraat Bewegingswetenschappen, contactpersoon: Mirka Janssen, tel.: 06 144 167 92 of e-mail: m.janssen@hva.nl ,of persvoorlichting Hogeschool van Amsterdam via persvoorlichting@hva.nl / 020 - 595 32 62.

Het kenniscentrum (KiK) van HvA Bewegen, Sport en Voeding biedt ook een begeleidingstraject aan scholen bij het opzetten van het PLAYgrounds-programma. Het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Evert Verhagen van het EMGO Instituut. HvA-studenten hebben meegewerkt aan de uitvoering en worden ingezet bij de begeleiding van scholen.