Hogeschool van Amsterdam

Lectorale Rede: De taal van burgerschap

12 apr 2013 16:29 | Afdeling Communicatie

‘Zonder goed onderwezen burgers bestaat er geen democratie. Democraten worden niet geboren, maar moeten worden gemaakt’. Dat zegt dr. Arie Wilschut, lector Didactiek van de maatschappijvakken aan de Hogeschool van Amsterdam. Volgens hem moeten (toekomstige) burgers de juiste taal leren spreken. Hij ziet hierbij een sleutelrol weggelegd voor onderwijs in de maatschappijvakken. Wilschut spreekt op dinsdag 23 april 2013 zijn Lectorale Rede ‘De taal van burgerschap’ uit om 16.00 uur in het Kohnstammhuis (Wibautstraat 2-4) te Amsterdam.

Maatschappijvakken cruciaal

'Om als mondige, volwassen burger de maatschappij en de politiek te doorgronden moet je de juiste taal spreken', stelt Wilschut. 'Onderwijs speelt een cruciale rol in het aanleren van de taal van burgerschap. En dan vooral de maatschappijvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie.' In zijn Lectorale Rede gaat Wilschut in op de begrippen en taalconstructies die hierbij een rol spelen en laat hij zien hoe deze kennis kan worden overgebracht.

Zelf denken, autonoom handelen

'Vroeger waren burgers onderworpen aan allerlei machten, zoals edelen, koningen, keizers en kerken,' aldus Wilschut. 'Er werd ze verteld wat ze moesten denken en doen; ze waren geen burgers, maar onderdanen. Na onder meer de Franse Revolutie en de Verlichting kregen mensen veel meer zeggenschap. Dat was enerzijds een bevrijding, maar anderzijds hadden ze nu de taak om zelf te denken en handelen. Om dat goed te kunnen doen, moeten ze de taal van burgerschap leren spreken. In het lectoraat bestuderen we deze taal, en worden curricula ontwikkeld om leerlingen op een effectieve manier te trainen in het hanteren van die taal.' ___

Over Arie Wilschut

Arie Wilschut studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vervolgens legde hij zich toe op het onderwijs, aanvankelijk als docent in het voortgezet onderwijs, maar al spoedig als didacticus aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een geschiedtheoretisch-didactisch proefschrift: Beelden van tijd; de rol van historisch tijdsbewustzijn bij het leren van geschiedenis. Arie Wilschut speelde als secretaris van de Commissie-De Rooij in de jaren 2001-2002 een belangrijke rol bij de totstandkoming van het tientijdvakkenkader voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs. In de jaren 2006-2010 gaf hij leiding aan het eindexamenexperiment havo-vwo dat op dit nieuwe tijdvakkenkader gebaseerd was. Sinds januari 2012 is hij lector Didactiek van de maatschappijvakken aan de HvA, domein Onderwijs en Opvoeding.

De lectorale rede

HvA-lectoren presenteren zichzelf, hun discipline (werkveld) en hun activiteiten aan de hogeschoolgemeenschap en de buitenwereld in een lectorale rede, die toegankelijk is voor een breed publiek. Journalisten zijn van harte welkom bij de lectorale rede van Arie Wilschut.

Wanneer: dinsdag 23 april, 16.00 uur Waar: Auditorium van het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, Amsterdam Aanmelden: www.hva.nl/lectoraleredeariewilschut