Hogeschool van Amsterdam

HvA stelt lector Frank Jan de Graaf aan om duurzaam financieel leiderschap te stimuleren

3 apr 2013 10:58 | Afdeling Communicatie

Een gezonde financiële sector vraagt om leiderschap dat oog heeft voor de menselijke kant. Bestuurders van financiële instellingen zijn zich nu nog te weinig bewust van het eigen gedrag en van groepsprocessen, zo blijkt uit <a href="http://www.dnb.nl/binaries/Leading by example_tcm46-286975.pdf" rel="external"> het rapport dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs publiceerde </a> . De Hogeschool van Amsterdam wil duurzaam leiderschap in de financiële sector stimuleren en heeft per 1 april 2013 dr. Frank Jan de Graaf aangesteld als lector Corporate Governance &amp; Leadership.

Lector Frank Jan de Graaf licht toe: 'DNB signaleert de noodzaak tot een hervorming in de financiële bestuurskamers: meer aandacht voor gedrag en groepsprocessen is cruciaal. Veel bestuurders zijn met kennis en techniek bezig, maar hebben niet zoveel gevoel voor sociale en maatschappelijke verhoudingen. Deze taakgerichte manier van werken typeert niet alleen de bestuurskamers, maar ook de organisaties zelf.'

Kloof reële en financiële wereld dichten

Sinds de kredietcrisis merken economen (zoals de Britse Kay-commissie) op dat de financiële sector een wereld op zich is geworden, die los lijkt te staan van bijvoorbeeld de mensen die hun pensioenpremie neerleggen. Moet de sector meer verbinding zoeken met degenen die zij bedient? Zo ja, hoe dichten we deze kloof? Het lectoraat Corporate Governance & Leadership gaat zich met deze vraagstukken bezighouden.

Lectoraat als verbinding

Om na te gaan hoe hervorming mogelijk is, wordt onderzocht hoe professionals financiële instrumenten, zoals beleggingsmodellen, kunnen inzetten voor duurzame economische groei. Ook onderzoekt het lectoraat hoe leiderschapstheorieën in de praktijk gebracht kunnen worden, zoals: hoe zorgen we ervoor dat leiders meer bewustzijn en draagvlak in hun organisatie creëren?

Meer informatie </strong> ">

Lectoraat Corporate Governance & Leadership

Het lectoraat Nieuw Economisch Leiderschap (CAREM) heeft vanaf april een andere naam: C orporate Governance & Leadership (in finance and economics) . Dr. Frank Jan de Graaf, die vanaf augustus 2012 kwartiermaker was voor het lectoraat, is vanaf 1 april 2013 benoemd als lector.

Over lector dr. Frank Jan de Graaf

Dr. Frank Jan de Graaf werkte als lector International Business aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds augustus 2012 werkte hij kwartiermaker voor het lectoraat Nieuw Economisch Leiderschap aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de Amsterdam Business School waar hij onder andere les geeft over corporate governance.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Frank Jan de Graaf, tel. 06- 303 99 751, e-mail: f.j.de.graaf@hva.nl of met HvA-persvoorlichting (Meike Verhagen): tel.: 020 – 595 32 62 / 06 – 191 76 435.