Hogeschool van Amsterdam

HvA-studenten rapporteren aan minister Bussemaker

11 mrt 2013 17:22 | Afdeling Communicatie
Op 13 en 14 maart ontmoeten de dertig meest toonaangevende onderwijslanden elkaar op de International Summit on the Teaching Profession in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het is de eerste keer dat deze internationale topconferentie buiten de Verenigde Staten wordt gehouden. Aan de Summit nemen naast ministers en staatssecretarissen ook zes studenten deel; zij studeren allemaal aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA-studenten zullen hun indrukken uitwerken tot een advies over lerarenbeleid en lerarenopleidingen in Nederland en dit in april aanbieden aan minister Bussemaker.

De International Summit on the Teaching Profession is een initiatief van president Obama van de Verenigde Staten. Obama zocht naar manieren om de onderwijskwaliteit in de VS te verbeteren en nodigde de G20 op onderwijsgebied uit voor een uitwisseling van kennis en best practices. Toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra stelde daarop tijdens de tweede editie in 2012 voor om de topconferentie per land te rouleren en bood aan om in 2013 gastheer te zijn. Op de topconferentie voeren ministers en staatssecretarissen van onderwijs, vakbonden en overige deelnemers een open discussie over succesvol onderwijsbeleid en de rol van de leraar. Het thema van de Summit is 'teacher appraisal', wat staat voor evaluatie, beoordeling en waardering van leraren.

Advies aan minister Bussemaker

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de HvA gevraagd om zes excellente studenten uit de lerarenopleidingen voor te dragen voor deelname aan de Summit. Deze excellente HvA'ers wordt een unieke kans geboden: als enige deelnemende studenten mogen zij meepraten en -denken over thema's rond lerarenbeleid en lerarenkwaliteit, én in gesprek gaan met onderwijsministers en vakbondsvertegenwoordigers uit de hele wereld. De studenten presenteren hun indrukken op 3 april aan medestudenten en medewerkers van de HvA. Daarnaast stellen zij een advies op voor lerarenbeleid en voor lerarenopleidingen in Nederland, dat zij in april zullen aanbieden aan minister Bussemaker.

HvA-delegatie

De HvA-delegatie bestaat uit Eline Geus (tweedejaarsstudent Universitaire Pabo van Amsterdam), Diederik de Graaf (tweedejaarsstudent pabo), Rico Klaassen Bos (tweedejaarsstudent pabo deeltijd), Menno Lagerwey (tweedejaarsstudent lerarenopleiding wiskunde), Floor de Nooij (vierdejaarsstudent pabo) en Pieter Jan Visser (tweedejaarsstudent pabo). De laatste vijf studenten participeren in het excellentieprogramma van het domein Onderwijs en Opvoeding. Drs. Marco Snoek, Lector Leren & Innoveren, begeleidt de studenten.

Noot voor de redactie

Meer informatie over de studentendeelname aan de International Teacher Summit via Marco Snoek, 06 - 536 498 24 of HvA Persvoorlichting, 020 - 595 3262.