Hogeschool van Amsterdam

Masteropleiding Urban Management HvA geaccrediteerd

13 dec 2012 14:37 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam gaat in september 2013 van start met de masteropleiding Urban Management. De hogeschool ontving vandaag het bericht dat de nieuwe opleiding door de NVAO is geaccrediteerd. De master is onderdeel van het arrangement Urban Management, dat verder bestaat uit een bacheloropleiding Bestuurskunde en het onderzoeks- en praktijkcentrum Urban Lab. Het is een gezamenlijk initiatief van de domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht en Techniek.

De master Urban Management is bestemd voor professionals in de (semi)publieke en private sector, die al een bacheloropleiding op universitair of hbo-niveau hebben afgerond en die zich in hun huidige werk bezighouden met het aanpakken van grootstedelijke vraagstukken. Zij kunnen met deze praktijkgerichte professional master hun kennis verbreden en verdiepen. De masteropleiding Urban Management leidt professionals op die als geen ander in staat zijn om sturing te geven aan multidisciplinaire teams, die werken aan een duurzame aanpak van grootstedelijke vraagstukken in de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. 'Er is in Amsterdam en omgeving veel behoefte aan professionals op masterniveau die beleidsontwikkeling goed kunnen verbinden met de maatschappelijke werkelijkheid', vertelt David de Vries, managing director van het arrangement Urban Management. 'Urban managers kunnen dat. Zij hebben geleerd om naar de langere termijn te kijken en om flexibel en multidisciplinair te denken. Alles is erop gericht om gezamenlijk en effectief tot oplossingen te komen.' De master is afgestemd op de praktijkvragen uit het werkveld. Het beroepsprofiel en daarmee de bepaling van inhoud, niveau en beoogde resultaten van de opleiding zijn tot stand gekomen door langdurige samenwerking en afstemming met het brede beroepenveld. De Vries: 'Er is door veel verschillende mensen hard gewerkt aan deze master en we hebben nu een programma om trots op te zijn. Daarom zijn we ontzettend blij dat de master geaccrediteerd is, zodat we in september 2013 daadwerkelijk van start kunnen. We verwachten in de eerste lichting ten minste 16 studenten te mogen verwelkomen.' De NVAO noemt de master Urban Management innovatief. De opleiding zit middenin de grootstedelijke problematiek van de metropoolregio Amsterdam én is een samenwerkingsverband tussen drie domeinen van de HvA Economie en Management, Maatschappij en Recht en Techniek. 'Op deze wijze kunnen complexe grootstedelijke vraagstukken door de urban manager vanuit meerdere perspectieven begrepen, gehanteerd en aangepakt worden,' stelt het accreditatierapport. ______________________ Noot voor de redactie: meer informatie via de programmaleiders van de master Urban Management: dr. Sandra Bos: s.bos@hva.nl, T 06 2115 6114; dr. P.M. Karré: p.m.karre@hva.nl, T 06 2115 6344 Zie ook www.hva.nl/mum .