Hogeschool van Amsterdam

HvA en Nikhef tekenen intentieverklaring

8 jun 2012 17:06 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam(HvA) en het Nikhef, Nationaal instituut voor subatomaire fysica, ondertekenen vandaag een intentieverklaring voor een intensievere samenwerking. Deze samenwerking biedt HvA-studenten van de opleidingen Informatica en Technische Informatica bijzondere kansen om mee te kunnen draaien in een wetenschappelijke organisatie als het Nikhef.

De ondertekenaars, Kees Rijsenbrij, opleidingsmanager (Technische) Informatica bij de Hogeschool van Amsterdam, en Wim Heubers, hoofd computertechnologiegroep bij het Nikhef, geven middels de intentieverklaring gestalte aan de onderlinge samenwerking in en coördinatie van de verschillende activiteiten. Beide partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  • Bijzondere kansen te bieden aan studenten (Technische) Informatica van de Hogeschool van Amsterdam door hen onderzoek te laten doen en mee te laten draaien in de wetenschappelijke omgeving van het Nikhef;
  • Nikhef-projecten in de vorm van stages en afstudeeropdrachten aan te bieden aan studenten (Technische) Informatica van de Hogeschool van Amsterdam;
  • Kennisuitwisseling te stimuleren door het geven van gastlezingen bij elkaar;
  • Nieuwe technologieën te onderzoeken en implementeren dankzij de koppeling van netwerken en samenwerking tussen de technische afdelingen van de Hogeschool van Amsterdam en het Nikhef.

De samenwerking is op verschillende vlakken reeds van start gegaan. Er zijn projecten gestart waarbij studenten van de HvA nieuwe software ontwikkelen op het gebied van computer forensics en security. Ook kunnen studenten nu al aan de slag met nieuwe technologieën als virtualisatie en cloud-based opslag van gegevens, dankzij de technische koppelingen die tussen de netwerken zijn ingericht.