Hogeschool van Amsterdam

HvA-onderzoek: hoe anticipeer je op extreme neerslag in de stad?

26 mei 2011 13:10 | Afdeling Communicatie

Waterbeheer van de stad en inrichting van de openbare ruimte Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast door extreme neerslag in steden toe. Dit leidt tot overbelasting van de riolering en overstromingen. Water blijft op straat staan, kelders en winkels lopen onder en tunnels zijn onbegaanbaar. Over de omgang met wateroverlast bestaat bij professionals op het gebied van water en riolering, ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde echter nog veel onduidelijkheid. De Stichting Innovatie Alliantie heeft de HvA een subsidie toegekend om, in samenwerking met het werkveld, te onderzoeken hoe men beter kan anticiperen op extreme neerslag. Dat moet uiteindelijk leiden tot minder wateroverlast, minder kosten, een betere inrichting van de openbare ruimte en een betere publieke dienstverlening aan de burger.

Focusgebieden

De focus ligt op de volgende onderzoeksthema's: 'functioneren van de regenwaterafvoer bij extreme neerslag in de stad' en 'ruimte voor water op het maaiveld'.

Samenwerkende partijen

De Hogeschool van Amsterdam werkt bij dit onderzoek samen met Waternet en professionals werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, gemeente Bergen (NH), gemeente Beverwijk en de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn vakspecialisten van Tauw bv, Stichting RIONED, De Urbanisten en Unesco-IHE nauw betrokken. Tevens worden parttime onderzoekers op de HvA aangesteld. Zij zullen het onderzoek samen met studenten en het werkveld uitvoeren.