Hogeschool van Amsterdam

Bouwvergunning Wibautgebouw afgegeven: mijlpaal voor Amstelcampus

26 mei 2011 13:14 | Afdeling Communicatie

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft 16 februari jl. de bouwvergunning voor het Wibautgebouw afgegeven. Dat is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de Amstelcampus.

Amstelcampus steeds meer zichtbaar

Met de afgifte van de bouwvergunning is weer een grote stap gemaakt in de totstandkoming van de Amstelcampus, de stadscampus van de Hogeschool van Amsterdam. Het Amstelgebouw en het Singelgrachtgebouw zijn al enige jaren in gebruik. Deze zomer nemen het domein Onderwijs en Opvoeding, Studentenzaken en Centrum voor Nascholing Amsterdam hun intrek in het gerenoveerde Kohnstammhuis en Mauritsgebouw. In mei start de Hogeschool van Amsterdam de bouw van het Boerhaavegebouw en met het afgeven van de bouwvergunning Wibautgebouw kan een aantal maanden daarna de bouw van het Wibautgebouw worden gestart. Zo wordt de Amstelcampus steeds meer zichtbaar aan de kop van de Wibautstraat.

Wibautgebouw

Het Wibautgebouw, gelegen aan de Wibautstraat, is een onderwijsgebouw dat naast onderwijsruimten en werkplekken ook beschikt over algemene voorzieningen zoals een bedrijfsrestaurant, diverse auditoria en een leercentrum. Onder het Wibautgebouw komt een parkeergarage (circa 270 plaatsen) en een fietsenkelder. Achter het Wibautgebouw komt een woongebouw met 60 studentenwoningen. Het Wibautgebouw komt samen met het Boerhaavegebouw (onderwijs, sportvoorzieningen en 154 studentenwoningen) op het terrein waar het voormalige Wibauthuis stond.

Planning

De realisatie van het naastgelegen Boerhaavegebouw start mei dit jaar (oplevering 2012, inhuizing 2013), de realisatie van het Wibautgebouw start eind dit jaar. Volgens de huidige planning wordt het Wibautgebouw in 2014 opgeleverd en vindt de inhuizing in 2015 plaats.

Amstelcampus

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt de Amstelcampus aan de kop van de Wibautstraat. Een stadscampus waar niet alleen onderwijsvoorzieningen te vinden zijn, maar ook sportfaciliteiten (een nieuwe sporthal, fitnesscentrum en een gymzaal voor o.m. basisschool Aldoende), studentenwoningen, horecavoorzieningen en publiek toegankelijke ruimtes (pleinen en plint). Een campus waar ontmoeten en uitwisseling van kennis centraal staat. Niet alleen tussen studenten, docenten en medewerkers, maar ook met de nabijgelegen buurt en de stad Amsterdam.