Hogeschool van Amsterdam

Aparte besturen HvA en UvA per 1 maart

27 feb 2017 17:00 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur en de Raden van Toezicht van HvA en UvA hebben op 27 februari besloten om per 1 maart 2017 de personele unie van het College van Bestuur HvA en UvA te beëindigen, verschillende stafafdelingen te ontvlechten en de gemeenschappelijke diensten te behouden. Dit besluit werd genomen met instemming van de medezeggenschapsraden van beide instellingen.

Met het genomen besluit blijft de opgebouwde samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en in de gemeenschappelijke dienstverlening bestaan. Wel krijgen HvA en UvA per 1 maart 2017 een eigen College van Bestuur, dat zich volledig kan richten op versterken van het eigen profiel en de identiteit van de afzonderlijke instellingen. De hogeschool en universiteit menen dan ook met dit besluit een belangrijke stap te zetten op weg naar een toekomst waarin beide instellingen een krachtige eigen koers kunnen varen en elkaar op onderdelen zullen blijven versterken.

Invulling Colleges van Bestuur

Per 1 maart vormen prof. mr. Huib de Jong (die per 1 maart is herbenoemd als rector HvA en nu tevens waarnemend voorzitter wordt) en drs. Nico Moolenaar (lid ad interim) het CvB van de HvA. Op dit moment loopt er een procedure voor een collegelid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën. Er zal later een derde lid voor het College worden geworven. De UvA start op 1 maart met een College dat bestaat uit prof. dr. Geert ten Dam (voorzitter), prof. dr. ir. Karen Maex (rector magnificus) en ir. Kees van Ast (lid ad interim). Ook hier loopt een wervingsprocedure voor een collegelid voor de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën.  

Behouden van de gemeenschappelijke dienstverlening

Het besluit gaat ook over de toekomst van de dienstverlening van HvA en UvA. De diensten Administratief Centrum, ICT Services, Facility Services en de Bibliotheek UvA/HvA blijven bij elkaar, met de opdracht om de dienstverlening op onderdelen nog beter aan te laten sluiten bij onderwijs en onderzoek. De komende periode werken diensten en faculteiten dit verder uit in een concreet plan.

Voor de diensten Studentservices en Studentenzaken heeft het College een separate opdracht verstrekt. Hierbij wordt het daarbij behorende besluitvormings- en medezeggenschapstraject doorlopen.