Hogeschool van Amsterdam

Nico Moolenaar interim lid CvB HvA-UvA

1 jul 2016 10:03 | Afdeling Communicatie

De Raden van Toezicht (RvT) van de HvA en UvA hebben Nico Moolenaar (1950) benoemd tot interim lid van het College van Bestuur (CvB) van de HvA-UvA. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering HvA. Het betreft een tijdelijke benoeming. Moolenaar begint per direct met zijn werkzaamheden.

De RvT heeft gezocht naar een kandidaat die in korte tijd de financiële positie van een organisatie kan doorgronden en daar als bestuurder de verantwoordelijkheid voor draagt, met de langetermijnbelangen van het primair proces continu voor ogen. Het profiel van Moolenaar sluit daar goed bij aan.

Moolenaar studeerde in de jaren zeventig af aan de VU als bedrijfseconoom en aan de Universiteit Tilburg als accountant. In zijn loopbaan had hij de (eind)verantwoordelijkheid voor de financiën in vele en uiteenlopende nationale en internationale ondernemingen. Bij een aantal bedrijven was hij ook algemeen directeur. Binnen het CvB is hij in de komende maanden belast met o.a. het financieel beleid van de HvA, vastgoed- en huisvestingsbeleid, bedrijfsvoering algemeen en valorisatie.

De benoeming vindt plaats met een positief advies van de decanen van de HvA en van de medezeggenschap van HvA en UvA. De Raden van Toezicht zijn verheugd dat de heer Moolenaar op zo korte termijn de gelederen komt versterken.