Hogeschool van Amsterdam

HvA en UvA organiseren samen open dag voor vluchtelingen

13 jun 2016 15:27 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam organiseren op 20 juni, World Refugee Day, een open dag voor vluchtelingen. Onder de vluchtelingen in de regio Amsterdam bevinden zich relatief veel hoogopgeleiden. Slechts een klein aantal van hen is op de hoogte van de onderwijsmogelijkheden in Nederland.

Op de open dag worden vluchtelingen geïnformeerd over het Nederlandse hoger onderwijs, diplomawaardering, taalvereisten en studieprogramma’s. Er worden zeventig tot honderd vluchtelingen verwacht.

Onder de grote groep vluchtelingen die in de regio Amsterdam is terechtgekomen, bevinden zich relatief veel hoogopgeleide Syriërs. Mayke Rameckers, coördinator van het Taal- en Schakeltraject van de HvA: ‘Vluchtelingen in de azc’s en de noodopvang krijgen nog vrijwel geen informatie over studiemogelijkheden in Nederland. Het is daarom juist ons streven om deze groep te bereiken en uit te nodigen voor de open dag.’

De HvA en UvA werken nauw samen met het COA, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en gemeente Amsterdam om de aspirant-studenten tijdig te bereiken met informatie over studiemogelijkheden. COA neemt persoonlijk contact op met deze vluchtelingen in de noodopvang en azc’s.Hoogste taalniveau vereist

Waarom is het tijdig bereiken van juist deze vluchtelingen zo belangrijk? Om een Nederlandstalige studie te volgen aan een hogeschool of universiteit, moeten vluchteling-studenten minstens taalniveau B2 hebben, en dus kiezen voor het hoogste niveau van het inburgeringstraject. Maar die informatie krijgen velen pas te horen tijdens een intakegesprek met de gemeente, wanneer zij een woning krijgen toegewezen. Dat is eigenlijk te laat, want vluchtelingen mogen al een inburgeringscursus kiezen bij het verkrijgen van een status, nog in het azc of de noodopvang. Ook als studenten een Engelstalige studie willen volgen, is het van belang ze vroegtijdig te bereiken zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

 

Hbo: onbekend, maar vaak beter passend

De HvA en de UvA organiseren de open dag samen om vluchteling-studenten een compleet beeld te geven van de studiemogelijkheden in Amsterdam. De samenwerking moet bevorderen dat vluchteling-studenten op de best passende plek terechtkomen. Dat is in veel gevallen het hbo, dat in het buitenland niet bekend is.

Rameckers: ‘ Een diploma van een universitaire studie in het buitenland houdt vaak iets heel anders in dan een diploma van dezelfde studie in Nederland. Dat geldt ook voor vwo-diploma’s. Vluchtelingen-studenten willen meestal automatisch naar de universiteit omdat ze dat kennen, maar regelmatig blijkt een hbo-opleiding beter aan te sluiten op de vooropleiding.’

De samenwerking tussen de HvA en de UvA geldt niet alleen voor de voorfase: wanneer vluchteling-studenten aan de HvA potentie hebben om naar de UvA te gaan, dan sturen de HvA-docenten ze door en vice-versa.

 

Hogescholen, universiteiten en ROC werken samen

Op de open dag krijgen de vluchteling-studenten informatie over onder andere het Nederlandse hoger onderwijs, de voortrajecten en taalvereisten. Er is ook een informatiemarkt aanwezig met onder andere informatie over het Taal- en Schakeltraject van de HvA en het maatjesproject Link van de hogeschool.

Om de informatievoorziening over studeren in Nederland aan vluchteling-studenten verder te verbeteren, is inmiddels een overleg gestart tussen de HvA, UvA, VU, Inholland, AHK, het ROC van Amsterdam en de KNAW. De HvA heeft in dit overleg een voortrekkersrol, vanuit de langdurige ervaring met een Taal- en Schakeltraject en langlopende samenwerking met het UAF.

De onderwijsinstellingen werken samen aan een duidelijke informatievoorziening voor (aspirant) vluchteling-studenten. De plannen zijn om onder andere een online portal voor vluchteling-studenten te ontwikkelen met informatie over het Nederlandse onderwijsstelsel.