Hogeschool van Amsterdam

HvA-opleiding Oefentherapie Mensendieck positief beoordeeld

18 nov 2011 11:38 | Afdeling Communicatie
De opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck van de Hogeschool van Amsterdam heeft de bevestiging ontvangen van de accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) voor een nieuwe periode van zes jaar vanaf 1 januari 2012.

In het rapport van de visitatiecommissie zijn enkele punten die in positieve zin opvallen, te weten de afstemming binnen het programma, de interne kwaliteitszorg, het niveau van de bachelor en de kwaliteit van het personeel.

'Het is een goede zaak dat er momenteel veel aandacht is voor hoge kwaliteit in het onderwijs' stelt Bart Visser, lector en opleidingsmanager Oefentherapie, 'we zijn daarom extra gelukkig met deze positieve beoordeling.'

De accreditatie is een zesjaarlijkse beoordeling door een onafhankelijke partij, de NVAO. Deze erkenning stelt vast dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. De accreditatie is verplicht voor elke bekostigde opleiding in het hbo en wo.