Hogeschool van Amsterdam

Kwaliteit in verscheidenheid

13 sep 2011 11:56 | Afdeling Communicatie

Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda Kwaliteit in verscheidenheid staat een pakket van maatregelen om dit te bewerkstelligen.