Hogeschool van Amsterdam

Sociale Media en Opstand in Middenoosten

26 mei 2011 13:38 | Afdeling Communicatie
Het aantal jongeren dat toegang heeft tot de sociale media is de afgelopen jaren in het Midden-Oosten enorm toegenomen. Deze ontwikkeling van nieuwe netwerken heeft geleid tot beïnvloeding van elkaar buiten de dominante politieke en culturele omgangsvormen, zowel in hun eigen land als in het buitenland. Zij vinden daarbij steeds meer een luisterend oor. Sociale media geven gewone mensen een stem, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Ze krijgen daarmee ruimte om een verschil te maken.

Welkom bij de discussie bijeenkomst van politieke analist Bertus Hendriks, politicoloog Mina Saadadi, onderzoeker Ömür Uzak, journalist Boutaina Azabi via Skype de opstand in Quatar en lector Netwerkcultuur Geert Lovink.

De discussie vindt plaats o.l.v. voorzitter DMR Willem Baumfalk.

Gedurende twee en half uur wordt intensief de huidige sociale beweging in het Midden-Oosten bediscussieerd door verschillende sprekers en het publiek.

Het digitale tijdperk heeft grote invloed op ons leven. De sociale media heeft een enorme effect op de huidige opstand in het Midden-Oosten. In onze bijeenkomst op 19 mei wordt door verschillende specialisten deze nieuwe ontwikkeling toegelicht.

Politiek analist Bertus Hendriks geeft een analyse over de situatie in het Midden-Oosten. Politicoloog Mina Saadadi licht haar visie op de sociale media en de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten toe. Lector voor Netwerkcultuur Geert Lovink praat over sociale media en jongerencultuur. Journalist Boutaina Azabi wordt via Skype vanuit Quatar geïnterviewd over de opstand in Quatar.

Kom langs en laat je mening horen!

Contact: Sharog Heshmat Manesh

Datum: Donderdag 19 mei 2011 van 18.00-21.00 uur Locatie: Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86, zaal B007