Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede Martijn de Waal | Lector Civic Interaction Design

Civic Interaction Design: Shaping Public Life in a Network Society

Lectorale rede

Door de digitale transitie ontstaan nieuwe typen publieke ruimtes en nieuwe manieren waarop burgers en overheden zich tot elkaar verhouden. Het lectoraat Civic Interaction Design verkent de rol van interactieve media en digitale technologieën in deze ontwikkeling.

Samen met bedrijven, overheden, ontwerpers, culturele instellingen en studenten onderzoekt het lectoraat hoe het ontwerp van onder meer interactieve ervaringen, digitale platforms en online diensten bij kan dragen aan het maatschappelijk leven. Hoe kunnen publieke waarden op het gebied van democratie, diversiteit en duurzaamheid worden verankerd in een opkomende netwerk- of platformsamenleving.

Martijn de Waal, Lector Civic Interaction Design aan de Hogeschool van Amsterdam, zal op dinsdag 23 maart 2021 om 16.00 uur (CET) zijn lectorale rede uitspreken. Hierin zal hij uiteenzetten hoe het lectoraat de komende jaren bij wil dragen aan onderzoek, onderwijs en praktijk.U wordt door het College van Bestuur van harte uitgenodigd deze lectorale rede digitaal bij te wonen. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zal de lectorale rede een besloten karakter hebben en als livecast worden uitgezonden.

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer

Rector Hogeschool van Amsterdam

LIVECAST LECTORALE REDE 23 MAART 16:00 CET

De link naar de livecast volgt binnenkort.

SYMPOSIUM 24 MAART18:30 CET

Op woensdag 24 maart 2021 vindt om 18:30 CET aanvullend aan de rede een symposium plaats over Civic Interaction Design en Media Architectuur in de vorm van een online livecast. Voor meer informatie zie: www.civicinteractiondesign.com

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 februari 2021

Datum

Startdatum 23 mrt

Tijd

16:00 - 17:00 uur