Hogeschool van Amsterdam

Lectorale rede Hein Daanen

Kleding en mode: een kritisch-wetenschappelijke beschouwing van mode en kleding

Lectorale rede

Op 25 november 2014 zal Hein Daanen, lector Fashion & Technology, zijn lectorale rede houden.

Kleding is noodzakelijk om ons te beschermen én geeft ons de gelegenheid onze identiteit tot uiting te brengen. Dit laatste modieuze aspect van kleding is onderbelicht in wetenschappelijk onderzoek.
Kleding vormt als intermediair tussen de mens en zijn omgeving een ideaal platform voor sensoren en actuatoren. Deze slimme kleding heeft alleen maar waarde als meetgegevens worden omgezet in waardevolle informatie. Voor het goed functioneren van slimme kleding is pasvorm essentieel.
Virtueel kledingontwerp op basis van 3D lichaamsscans is hierin instrumenteel. Slimme kleding, virtueel ontwerp en kledingidentiteit vormen daarmee de speerpunten van het lectoraat. 

Programma

15:45 uur Ontvangst 
16:00 uur Start lectorale rede 
17:00 uur Receptie

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 november 2014