Hogeschool van Amsterdam

We Make Passend Onderwijs in Amsterdam

Tweedegraads lerarenopleidingen en passend onderwijs

Evenement

Hoe kunnen de specialistische kennis en successen van docenten uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs vertaald worden naar een handelingsrepertoire voor startende docenten en studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen in het reguliere voortgezet onderwijs? Studenten en onderzoekers van de HvA, directieleden van Altra en vertegenwoordigers van VOvA delen op 22 juni hun inzichten op het Altra College Centrum.

Altra College Centrum geeft een open huis voor professionals en belangstellenden die interesse hebben voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs, ook wel Passend Onderwijs genoemd. Wij laten zien dat we er binnen de onderwijsopdracht aan werken om leerlingen met gedragsproblemen en psychische aandoeningen uit Amsterdam en omgeving voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij.

Programma

  • De directie van Altra geeft u een inkijkje in de dagelijkse praktijk van deze school voor voortgezet speciaal onderwijs

  • Karen Slot (HvA Urban Education) presenteert de eerste resultaten van het onderzoek "Past passend onderwijs in het curriculum van de grootstedelijke tweedegraadsen lerarenopleidingen?"

  • Studenten van de Tweedegraads lerarenopleiding hebben in mei en juni 2019 interviews afgenomen met docenten van Voortgezet Speciaal Onderwijs, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen. Zij delen de geleerde lessen van de verschillende docenten en gaan samen met u op zoek naar good practices in de onderwijspraktijk.

  • Tenslotte leggen we u enkele dilemma's voor met betrekking tot passend onderwijs.

Het onderzoek is een deelonderzoek van meerjarig onderzoek van Karen Slot, centraal in dit onderzoek is de vraag: “Hoe kunnen de specialistische kennis en successen van docenten uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs vertaald worden naar een handelingsrepertoire voor startende docenten in het reguliere voortgezet onderwijs?”

Datum en locatie

Zaterdag 22 juni 11.00-13.00 uur
Altra College Centrum
Konijnenstraat 7
1016 SL Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

Altra College Centrum is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs op VMBO-t niveau, leerjaren 1 t/m 4.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 juni 2019